maguro group co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 of 2 jobs
  MAGURO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  MAGURO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Pravet
  • มีประสบการณ์บริหารงานโรงงานและผลิต 3 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจร้านอาหาร พิจารณาเป็นพิเศษ
  • ทำงานที่ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ
  MAGURO GROUP PUBLIC CO., LTD.'s banner
  MAGURO GROUP PUBLIC CO., LTD.'s logo
  Pathumwan
  • ประสบการณ์ 2 ปี+ ด้านการวิเคราะห์/วางแผนการเงิน
  • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ + เวลางานยืดหยุ่น + WFH/WFA
  • สถานที่ทำงานอยู่ใกล้ MRT หัวลำโพง / BTS สนามกีฬาฯ