• ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ การโฆษณา
  • ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดการขาย
  • เป็นคนทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์สนใจหาความรู้ใหม่ๆ

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • high degree of success in previous sales
  • sales management roles
  • Hotel and/or outbound call centre sales management

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.