• สามารถขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
 • เพศชายเท่านั้น อายุระหว่าง 18-40 ปี
 • มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน

20 hours ago

 

Applied
 • Daily logistic operation
 • Knowledge of Supply chain management
 • Bachelor’s degree Logistic Business Administration

20 hours ago

 

Applied
 • ส่งสินค้าตามร้านค้า
 • ม.6 ขึ้นไป
 • ชาย อายุ 18 - 34

21-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Logistic & English Resume
 • Gender : only Male 27+ years.
 • Experience at least 3 years in Export / Import

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Teamwork and collaboration
 • 2-5 years experience in logistic or FMCG
 • Good English skills

17-Aug-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Export / Import / Logistic
 • Multinational, International Logistics company
 • procurement, inventory, warehouse

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 28-35 ปี
 • การศึการะดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ เขียน อ่าน พูดได้เป็นอย่างดี

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.