• สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมทางคลินิกและผลิตภัณฑ์
  • ปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านการตลาดและการขายในอุตสาหกรรมเภสัชกรร

30-Jul-20

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?