• รับผิดชอบการสอนในสาขาการจัดการเทคโนโลยีฟารม์
 • รับผิดชอบด้านงานวิจัย, งานบริการวิชาการ
 • มีประสบการณ์อย่างต่ำ 2 ปี

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโท เอกภาษาจีน
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 • สื่อสารภาษาจีนดีมาก

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก
 • ประสบการณ์การทำงานและความชำนาญงาน 3 ปี+
 • มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

05-Dec-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • มีทุนการศึกษาต่อทุกตำแหน่งงาน
 • มีสวัสดิการในเครือดุสิตกรุ๊ป
 • มีประกันกลุ่มและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

02-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • A PhD in ESL, Education, Linguistics and English
 • Native speaker of English
 • Effective interpersonal and communication skills

02-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโท เอก
 • ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
 • ผลคะแนนสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน

29-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี โท เอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์
 • ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
 • ผลคะแนนสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน

29-Nov-19

Salary negotiable

Applied