• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3ปีขึ้นไป
 • างแผนและพัฒนาการสอน

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3ปีขึ้นไป
 • างแผนและพัฒนาการสอน

4 hours ago

 

Applied
 • วิชาเอก ภาษาไทย เพื่อสอนภาษาไทยให้นักเรียนจีน
 • สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีนได้
 • หากมีตำแหน่งทางวิชาการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

23 hours ago

 

Applied
 • English Teaching
 • Good Environment
 • Master degree

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบงานสอนในสาขาที่รับผิดชอบ
 • การศึกษา : ระดับปริญญาเอก วิชาเอกบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ทำงานในภาคธุรกิจหรือกับองค์กร

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • 2 years experience of cooking instructor/chef
 • Able to communicate in English fluently
 • Salary Negotiable

09-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree / PhD in Fashion Design
 • 5 years lecturing experience in Art History, CAD
 • Fluent in English

07-Dec-18

 

Applied