leasing
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 453 jobs
  LH Mall & Hotel Co., Ltd.'s banner
  LH Mall & Hotel Co., Ltd.'s logo
  Sathorn
  • ปริญญาตรีด้านการจัดการการตลาด
  • ประสบการณ์: 2 ปีขึ้นไปในด้านการขาย
  • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
  SF Corporation Public Company Limited's banner
  SF Corporation Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • Leasing &Tenant Section Manager
  • ผู้จัดการแผนกดูแลพื้นที่เช่า
  • ขายพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า
  Next