leasing manager
Loading
Loading
We have 8 jobs for you
We have 8 jobs for you
Select a job to view details
1-8 of 8 jobs
  • มีประสบการณ์ขายพื้นที่เช่าศูนย์การค,ห้างสรรพสินค้า
  • มีประสบการณ์ขายพื้นที่เช่าอย่างน้อย 1ปีขึ้นไป
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี,สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะได้ดีเยี่ยม