• ประสบการณ์ในการฝึกอบบรมและออกแบบหลักสูตร
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • เข้าใจระบบการพัมนาการเรียนรู้ 70:20:10

6 hours ago

 

Applied
 • Training
 • Development
 • Performance Improvement

10-Dec-18

 

Applied
 • Learning and Development
 • Good command of written and spoken English
 • Training

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Recruitment
 • Training
 • Learning&Development

07-Dec-18

 

Applied
 • minimum 1-year experience as a trainer
 • excellent English communication skills
 • open to international candidates

04-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?