• ประสบการณ์งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 8 ปี
 • วิเคราะห์ วางแผนรูปแบบการเรียนรู้ ฝึกอบรม และพัฒนา
 • สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรมของหน่วยงาน

7 hours ago

 

Applied
 • Experiences in training and development.
 • Good command of English.
 • Excellent verbal and written communication skills.

24-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Human Resources Management(Learning & Development)
 • Strongly committed with can do attitude
 • 10 years relevant working experience

22-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor or Master's Degree in Human Resources
 • Good command of verbal and written English
 • Excellent computer skills (MS Office, etc.)

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Design and implement of L&D Programs
 • Manage various communication channels
 • Manage various engagement activities

22-Jun-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Human Resources
 • Learning and Development
 • Training

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Join the the largest eCommerce platform in SEA
 • Young, dynamic and challenging working environment
 • Attractive fringe benefits

21-Jun-18

 

Applied
 • training and development roadmaps
 • Designed training programs and roadmaps
 • Organize training programs

20-Jun-18

 

Applied
 • learning and development, learning organization
 • build talent, development program, hr development
 • training needs, trainer,

20-Jun-18

 

Applied
 • Learning, Development Manager
 • Pharmaceutical sales training
 • HR Job in Bangkok, Thailand

20-Jun-18

 

Applied
 • Graduated in HRD from recognized college preferred
 • Fast Learner with Ownership and Leadership quality
 • Confident to run independent unit and manage team

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied