• วุฒิการศึกษา ปริญญตรีขึ้นไป นิติศาสตร์
 • มีความรู้ด้านกฎหมาย
 • มีความขยันอดทน

1 hour ago

 

Applied
 • A great opportunity to have a meaningful impact
 • Minimum 5 years of experience
 • Master degree in law and lawyer license

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านนิติศาสตร์
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2-6 ปี ในงานกฎหมาย

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Legal, BOI, FBL, FDA, and Licensing Law
 • Seeking: Lawyer for Corporate and Licensing
 • Top Firm - Excellent Benefits

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • มีความระเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • ดูแลทั้งบริษัทสำนักงานใหญ่และบริษัทกลุ่ม
 • มีตั๋วทนาย

14 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ21-35ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีตั๋วทนายจะรับพิจารณเป็นพิเศษ

16 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ หรือคุณวุฒิ
 • ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำร่างกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's or Master Degree in law
 • Reviewing, commenting and drafting contract
 • Fast learner and pro-active personality

19 hours ago

 

Applied
 • Draft, and review commercial contracts
 • Prepare and provide any legal documents
 • Provide any legal advice to all related parties

19 hours ago

 

Applied
 • Conduct a legal research and prepare a legal memo
 • Prepare, draft, and review commercial contracts
 • Prepare and provide any legal documents

19 hours ago

 

Applied
 • Junior Corporate Lawyer
 • At least 2 years of experience or recent graduate
 • Ability to communicate in Thai and English

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญตรีขึ้นไป นิติศาสตร์
 • มีความรู้ด้านกฎหมาย
 • มีความขยันอดทน

23-Mar-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวช. – ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office

23-Mar-18

 

Applied
 • Degree in Laws
 • Understanding of Commercial Law
 • Work in International environment

23-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญตรีขึ้นไป นิติศาสตร์
 • มีความรู้ด้านกฎหมาย
 • มีความขยันอดทน

23-Mar-18

 

Applied
 • Senior Lawyer
 • Banking Law and BOT Regulations
 • At least 5 years working experience

23-Mar-18

 

Applied
 • Attorney at law license
 • 2 – 5 years’ experience in law firm
 • Good command of English (French is a plus)

22-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Lawyer, Legal
 • Good English
 • having background in banking industry

22-Mar-18

 

Applied
 • ป.ตรี / โท นิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

22-Mar-18

 

Applied
 • 2-5 years of experience in relevant field
 • Lawyer license is a must
 • Experience in BOI and Foreign Business License

22-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Having good legal experience working with law firm
 • Hold lawyer license / notary public is a plus.
 • Good command of English.

21-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ในการทํางานด้านนิติกรอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถร่างสัญญาทางธุรกิจทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

21-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Law with experience
 • Graduated from Thai Bar Association (เนติบัณฑิต)
 • If have lawyer license will be advantage

21-Mar-18

THB20k - 45k /month

Applied
 • Bachelor Degree of Law or higher
 • good command of English and computer skill
 • experience in corporate works, work permit, visa

21-Mar-18

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree of Law or higher
 • good command of English and computer skill
 • 3-5 years experience in contract & legal advice

21-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • strong interpersonal and communication skills
 • excellent command of the English language
 • LL.B. or LL.M. from a reputable university

21-Mar-18

 

Applied
 • ชาย/หญิง, อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี/โท สาขานิติศาสตร์, มีใบอนุญาตว่าความ
 • ผ่านการว่าความมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี

21-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีใบอนุญาตว่าความจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายขาย
 • ประสานงานและช่วยงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • โบนัสประจำปี

21-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความขยันอดทน
 • มีความรู้ความสามารถ
 • ตั้งใจทำงาน

21-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีด้านกฎหมาย/
 • งานทนายความ

20-Mar-18

 

Applied
 • Senior Lawyer
 • Banking Law and BOT Regulations
 • At least 5 years working experience

20-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Law
 • Drafting memoranda of advice
 • Negotiating with counter parties and lawyers

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Law with possession of lawyer license
 • Good in written and spoken English
 • experience in commercial law

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, age 25 years old
 • Having a professional license (lawyer)
 • Experienced in government, court, lawyer's office

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความขยันอดทน
 • มีความรู้ความสามารถ
 • ตั้งใจทำงาน

20-Mar-18

 

Applied
 • มีความขยันอดทน
 • มีความรู้ความสามารถ
 • ตั้งใจทำงาน

20-Mar-18

 

Applied
 • Thai national with Thai lawyer’s license
 • degree or Master’s degree in law
 • Have legal experience in law firm is preferred

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Higher Degree in Laws
 • Providing Legal Advice and Opinion on Legal Issues
 • At least 3-5 years Experiences in Corporate Laws

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขา นิติศาสตร์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในการดำเนินคดี
 • มีใบอนุญาติที่สามารถว่าความได้ (Attorney License)

20-Mar-18

 

Applied
 • มีความขยันอดทน
 • มีความรู้ความสามารถ
 • ตั้งใจทำงาน

20-Mar-18

 

Applied
 • มีความขยันอดทน
 • มีความรู้ความสามารถ
 • ตั้งใจทำงาน

20-Mar-18

 

Applied
 • Lawyer junior
 • Legal tax law
 • Important commission system

19-Mar-18

Base salary + high commission

Applied
 • Lawyer associate
 • Legal tax law
 • Important commission system

19-Mar-18

Base salary + high commission

Applied
 • legal,lawyer,automtive
 • business,corporate,law
 • agreement,compliant

19-Mar-18

 

Applied
 • Expose to international environment
 • Engage in various industries
 • Develop business mindset

19-Mar-18

 

Applied
 • มีความขยันอดทน
 • มีความรู้ความสามารถ
 • ตั้งใจทำงาน

19-Mar-18

 

Applied
 • มีความขยันอดทน
 • มีความรู้ความสามารถ
 • ตั้งใจทำงาน

19-Mar-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.