• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ทางกฎหมาย
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในงานกฎหมาย
 • มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วประมาณ 2-6 ปี

20 mins ago

 

Applied
 • Legal expertise on corporate law
 • 3-5 years in law firms
 • Competitive salary and bonus based on performance

25 mins ago

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor’s Degree in Laws.
 • Willing to travel.
 • Good knowledge of English

2 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • นิติกรรมอสังหาริมทรัพย์
 • โบนัสประจำปีเฉลี่ย 6 เดือนต่อปี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s or Bachelor's Degree in Law
 • Have Lawyer License
 • Engage in negotiations with opposing parties

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Competitive package.
 • Challenging work.
 • Exceptional working atmosphere.

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5 years experiences
 • All aspects of legal works
 • Fluent in English

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years experiences in corporate matters
 • All aspects of legal works
 • Fluent in English

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female
 • Lawyer license
 • Good command of English

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์บังคับคดีหรือเคยว่าความอย่างน้อย3ปี
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Experienced lawyer in corporate & commercial field
 • Excellent English skills
 • Online and e-payment business acumen

18-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีใบอนุญาตว่าความจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ทักษะภาษาอังกฤษที่ดี
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์,เศรษศาสตร์,บริหาร
 • มีความรอบคอบ

17-Sep-18

 

Applied
 • นิติกร ผู้ช่วยนิติกร เจ้าหน้าที่ขอใบอนุญาต,
 • ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย , Legal, Lawyer, กฎหมาย
 • อ.1, รง.4, กรมโรงงาน, กรมอุตสาหกรรม, การขอใบอนุญาต

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0-3 ปี
 • นิติศาสตร์,กฎหมาย

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Graduated lawyer, 2 years of experience, top-grade
 • Excellent English skills, international law firm
 • Partnership opportunity, regular work time

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • ผ่านงานด้านนิติกรรม สัญญา
 • มนุษยสัมพันธ์ดี

17-Sep-18

 

Applied
 • 3 yrs’ intensive experience as a corporate lawyer
 • Have strong analytical and communication skills
 • Draft & review contracts and other legal documents

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Degree in business law or related field.
 • Bachelor experience in Business Lawyer for 2 years
 • Master experience in Business Lawyer for 1 year.

15-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานนิติกรรมสัญญา 2 ปีขึ้นไป
 • หากมีใบอนุญาตทนายความจะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • นิติกร
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายสื่อสารโทรคมนาคม
 • ฎหมายธุรกิจ กฎหมายบริษัทมหาชน

14-Sep-18

 

Applied
 • A great opportunity to have a meaningful impact
 • Minimum 5 years of experience
 • Master degree in law and lawyer license

13-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • นิติกร
 • การสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้
 • มีใบอนุญาตทนายความ

13-Sep-18

 

Applied
 • Male/Female
 • Good Knowledge of Law
 • Work experience Commercial Law/Investment law

13-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขา นิติศาสตร์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในการดำเนินคดี
 • มีใบอนุญาติที่สามารถว่าความได้ (Attorney License)

13-Sep-18

 

Applied
 • Male/Female
 • Good Knowledge of Law
 • Work experience Civil Law/Investment law

13-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Law
 • Drafting memoranda of advice
 • Negotiating with counter parties and lawyers

12-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • LL.B or LL.M Degree
 • Not currently studying in any Master Degree
 • Having a Lawyer License

12-Sep-18

Base salary + high commission

Applied
 • มีความรู้กฎหมายด้านลิขสิทธิ์
 • มีความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
 • มีความรู้ทางด้านภาษา

10-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • นิติกร
 • กฎหมาย
 • ทนาย

10-Sep-18

 

Applied