• สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดและความต้องการ
 • ควบคุมดูแลกระบวนการออกแบบ หรือพัฒนาบรรจุภัณฑ์
 • หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

23 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 27-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ
 • ใช้ COMPUTER MS.OFFICE ได้เป็นอย่างดี

23 hours ago

 

Applied
 • Work Monday through Friday
 • Is a challenging task
 • Welcome people who love progress

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work Monday through Friday.
 • Is a challenging task.
 • Welcome people who love progress.

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ความรู้ความสามรถด้านบัญชีอสังหาริมทรัพย์
 • จัดทำงบการเงิน และ cashflow ของนิติบุคล
 • ประเมิน วิเคราะห์สาเหตุปัญหาในการบริหารด้านบัญชี

15-Jul-20

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Technical Sales Executive เงินเดือน 30,000 บาท
 • ที่พักใกล้ออฟฟิศ ทุนการศึกษา ดูงานต่างประเทศ
 • ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.

15-Jul-20

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Work Monday through Friday.
 • Is a challenging task.
 • Welcome people who love progress.

15-Jul-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับอาหารบรรจุกระป๋อง
 • บริหารจัดการ
 • บริหารงานขายและการตลาด

10-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพ 5 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมคุณภาพ
 • Quality Preventive and Corrective Action

10-Jul-20

Salary negotiable

Applied