• ผ่านการสอบเทียบเครื่องมือวัด เช่น Micro,Vernier
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรอุตสาหกรรม

1 hour ago

 

Applied
 • ขายเครื่องจักร และบริการหลังการขาย
 • มีรถยนต์ส่วนตัว
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา

16-Oct-19

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิตโรงงานผลิตเครื่องดื่ม
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO,GMP,HACCP,BRC

16-Oct-19

 

Applied
 • Work Monday through Friday
 • Is a challenging task
 • Welcome people who love progress

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Work Monday through Friday
 • Is a challenging task
 • Welcome people who love progress

16-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Work Monday through Friday.
 • Is a challenging task.
 • Welcome people who love progress.

15-Oct-19

 

Applied
 • Work Monday through Friday
 • Is a challenging task
 • Welcome people who love progress

14-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Work Monday through Friday.
 • Is a challenging task.
 • Welcome people who love progress.

10-Oct-19

 

Applied
 • Work Monday through Friday
 • Is a challenging task
 • Welcome people who love progress

10-Oct-19

 

Applied
 • Work Monday through Friday
 • Is a challenging task
 • Welcome people who love progress

10-Oct-19

Salary negotiable

Applied