• เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถขับรถได้ พร้อมมีใบขับขี่

3 hours ago

 

Applied
 • ชายอายุ 20 - 35 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีใบอนุญาติขับขี่ทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ม.3 - ปวช ช่างกลโรงงาน หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านเครื่องจักร พับ/ตัด/ปั๊ม/ เชื่อม

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 24-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การขาย 1 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 24-35 ปี
 • อายุ 21-35 ปี
 • วุฒิ ปวช., ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช. / ปวส.
 • มีประสบการณ์และความรู้ด้านการจัดเก็บคลังสินค้า

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ปวส. / ปริญญาตรี
 • มีความรู้ความเข้าในใจการปฏิบัติงาน ระบบ ISO

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • ม.6 / ปวช. ขึ้นไป
 • ติดตามและตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามการวางแผน

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า / สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานระบบ ISO

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • เป็นผู้มีความอดทน พร้อมจะเรียนรู้งาน
 • ควบคุมข้อมูลเอกสารระบบคุณภาพ

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการผ่านงาน QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติงานระบบ ISO

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • ปวช. / ปวส. ด้านไฟฟ้ากำลัง
 • ประสบการณ์การทำงานด้านระบบไฟฟ้าโรงงานอย่างน้อย 3ปี

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • เป็นผู้มีความอดทน พร้อมจะเรียนรู้งาน

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • มีความรู้เกี่ยวกับยาง การอัดยาง
 • มีความอดทน

3 hours ago

 

Applied
 • ชายหรือหญิง อายุระหว่าง 18 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช. ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการจัดเก็บผลิตภัณฑ์

3 hours ago

 

Applied
 • เชื่อมประกอบชิ้นส่วนสแตนเลสด้วยเครื่องอาร์กอน TIG
 • งานเชื่อมทุกประเภท
 • สามารถเชื่อม อาร์กอนได้

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

3 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับยาง การอัดยาง สามารถผสมยางได้
 • เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • เรียนรู้และเข้าใจในงานได้รวดเร็ว

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย, หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ม.3 ขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับการพ่นสี
 • ม.6 / ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สัญชาติ ไทย หรือแรงงานต่างด้าว
 • สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย, หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ม.3 ขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานในไลน์การผลิตงานอาร์ตฝา
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ม.6 / ปวช. / ปวส. ขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ขยัน, อดทน

3 hours ago

 

Applied
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิ ม.3

3 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ม.3 / ม.6 / ปวช.
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ (Microsoft Word/Excel)

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน
 • มีความรู้ด้านแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช. / ปวส. ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติงานระบบ ISO

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ M/S Office

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • มีประการณ์งานด้านก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 hours ago

 

Applied
 • วางแผนจัดซื้อ การส่งมอบ ติดตาม ประสานงานหน่วยงาน
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมสิ่งทอ
 • มีประสบการณ์ 7 ปี ขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • บันทึกบัญชีด้านซื้อและตั้งเจ้าหนี้
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้ายบัญชีอย่างน้อย 2 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • รักษาลูกค้าเก่าที่มีอยู่ และเพิ่มลูกค้าใหม่
 • การศึกษาปริญญาตรี การตลาด, บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปีในงานขาย

13 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อกับ Supplier เพื่อเจรจาสั่งซื้อสินค้า
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ บัญชี
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • คิดค้น พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • ชาย , หญิง อายุ : 22 - 35 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปวส - ปริญญาตรี ด้านบริหาร
 • มีความรู้ภาษอังกฤษ พูด อ่าน เขียน พอใช้

25-Sep-17

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน บุคลิกภาพ

25-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีใบ กว. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Sep-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารภายในไลน์ผลิต
 • เพศ : ชาย
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

25-Sep-17

 

Applied

Planning officer

Rubbersoul Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutsakorn

 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ : 20 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

25-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ : 20 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

25-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ : 20 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

25-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 ขึ้นไป

25-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ : 20 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

25-Sep-17

 

Applied

Production staff

Rubbersoul Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutsakorn

 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 ขึ้นไป
 • อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป
 • เพศ : ชาย , หญิง

25-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานก่อสร้าง

23-Sep-17

 

Applied
 • ฒิการศึกษา ม.6 ปวช ปวส ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนแบบได้
 • ขับรถยนต์ได้

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • ประจำสายการผลิตภายในบริษัท

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบ เครื่องกลและไฟฟ้า ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ฝึกอบรมการใช้งาน เครื่องจักรให้แก่ลูกค้า
 • เขียนแบบ CAD/CAM สนับสนุนกระบวนการผลิต

23-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.