• Work Monday through Friday
 • Is a challenging task
 • Welcome people who love progress

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work Monday through Friday.
 • Is a challenging task.
 • Welcome people who love progress.

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ความสามารถด้านโภชนาการอาหารสุขภาพ
 • มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร
 • สามารถดำเนินการจัดทำ ระบบ HACCP ในห้องปฎิบัติการ

14-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • มีประสบการณ์ในการสร้างแพทเทิร์น 1 ปีขึ้นไป
 • รับผิดชอบงานด้านแพทเทิร์น แกะแพทเทิร์น

14-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับอาหารบรรจุกระป๋อง
 • บริหารจัดการ
 • บริหารงานขายและการตลาด

13-Aug-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ
 • งานท้าทาย
 • งานขาย

12-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นทีม
 • ทำงานจันทร์-เสาร์

12-Aug-20

 

Applied