• ออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณาแผ่นพับ
 • คิดค้น ปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ร่วมกำหนดแนวคิด กลยุทธ์ธุรกิจ
 • แสวงหาโอกาศทางธุรกิจใหม่ ๆ และศึกษาการลงทุน
 • ออกแบบนโยบาย แผนพัฒนาธุรกิจ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เก่งในการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีน
 • เงินเดือน16,000-25000หรือตามตกลง ทำงาน5.5days/week
 • มีประสบการณ์งานหรือจบทางด้านแพทย์แผนจีนจะยิ่งดี

5 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานโรงงาน อย่างน้อย 10 ปี
 • ภาวะความเป็นผู้นำสูง มีความซื่อสัตย์

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for complete recruitment process
 • Responsible for coordination support for training
 • Ability to handle multiple tasks at the same time

21-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ใช้โปรแกรมตกแต่งรูปภาพ ย่อ ขยาย วางภาพในกรอบ
 • มีความรู้ ความสามารถด้านการออกแบบลวดลาย
 • ประสานงานและให้คำปรึกษาด้านศิลปะ

21-Mar-18

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

20-Mar-18

 

Applied
 • สนับสนุนงานฝ่ายขาย ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
 • จัดทำใบสั่งขาย (Sale Order) จัดเตรียมจัดเก็บเอกสาร
 • มีการปรับตัว ศึกษา เรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง

20-Mar-18

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • ใช้เครื่องเจียร เครื่องกลึง และเครื่องมิลลิ่ง
 • รับผิดชอบในการติดตั้ง ควบคุม ดูแลเครื่องจักร
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี

20-Mar-18

THB10k - 13k /month (negotiable)

Applied
 • ใช้เครื่องเจียร เครื่องกลึง และเครื่องมิลลิ่ง
 • สามารถอ่านแบบในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลได้
 • มีการปรับตัว ศึกษา เรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง

20-Mar-18

THB10k - 13k /month (negotiable)

Applied
 • กำกับดูแลการตรวจสอบคุณภาสินค้า
 • ตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ
 • จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบและเกณฑ์การยอมรับ

16-Mar-18

 

Applied
 • หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์

16-Mar-18

 

Applied
 • บริหารงานผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัทฯ
 • ควบคุม ดูแลและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

16-Mar-18

 

Applied
 • ตรวจสอบ วางแผนเส้นทางในการเดินทาง
 • ดูแลและตรวจสอบการส่งมอบให้ได้คุณภาพ
 • สามารถทำงานจันทร์ถึงเสาร์ได้

16-Mar-18

 

Applied
 • สามารถใช้งานโปรแกรม EXPRESS ได้
 • ระดับการศึกษา ปวช./ปวส./ปริญญาตรี
 • มีเป้าหมายที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นนักบัญชีมืออาชีพ

16-Mar-18

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการผลิตให้บรรลุเป้าหมาย
 • บริหารจัดการเครื่องจักร-อุปกรณ์เกิดประโยชน์สูงสุด
 • บริหารค่าใช้จ่ายในแต่ละฝ่ายผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

15-Mar-18

 

Applied
 • เปิด Sale Order
 • ตอบโต้อีเมลลูกค้าเป็นภาษาอังกฤษ
 • จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ขายสินค้าด้าน Consumer Product(FMCG) 10 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารและการพัฒนาทีม
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา

13-Mar-18

 

Applied
 • ประสบการณ์วิจัยและพัฒนาอย่างน้อย 7 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
 • มีประสบการณ์ เครื่องดื่ม อาหารและพัฒนาทีม

13-Mar-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.