• ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • สรุปต้นทุนการผลิตตู้สำเร็จรูป
 • ติดต่อประสานงานกับช่างหน้าไซต์งานและ sale

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • บันทึก เบิก-จ่ายและรับสินค้าในระบบให้อัพเดท
 • สรุปต้นทุนการผลิตตู้สำเร็จรูป
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานบุคคลอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

19-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดมากกว่า 15 ปี
 • ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก

19-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี ปริญญาโท สาขา บริหาร วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีทักษะในการสอนงาน ติดตามงาน และประสานงานที่ดี
 • จัดทำแผนการผลิต และแนวทางการบริหารงานที่ชัดเจน

18-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ป. ตรี ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านการขายสินค้าให้แก่ร้านดีลเลอร
 • มีพาหนะส่วนตัว
 • มีความรับผิดชอบสูง

17-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี ( สาขาบัญชี )
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • พิเศษ มีสวัสดิการ รถรับ-ส่งของบริษัทหรือค่าเดินทาง

13-Sep-18

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied