• ดูแลงานในส่วน QA/QC และตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้ด้าน ISO 9001:2015

22 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสายที่เกี่ยวข้อง
 • โอที, พักร้อน
 • ชุดฟอร์มพนักงาน

22 hours ago

 

Applied
 • พัฒนาซอฟแวร์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

22 hours ago

 

Applied
 • ทำหน้าที่ Support ด้าน IT ให้กับ User
 • ดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์ไอที ทั้ง Hardware และ Software
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

22 hours ago

 

Applied
 • ทำหน้าที่ Support ด้าน IT ให้กับ User
 • ดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์ไอที ทั้ง Hardware และ Software
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

22 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ป. ตรี ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

23-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์วิจัยและพัฒนาอย่างน้อย 7 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
 • มีประสบการณ์ เครื่องดื่ม อาหารและพัฒนาทีม

23-Jun-18

 

Applied
 • ขายสินค้าด้าน Consumer Product(FMCG) 10 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารและการพัฒนาทีม
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา

23-Jun-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านอาหารและเครื่องดื่ม
 • มีประสบการณ์การทำงานโรงงาน อย่างน้อย 10 ปี
 • ภาวะความเป็นผู้นำสูง มีความซื่อสัตย์

23-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการสื่อสาร 2 ปีขึ้นไป
 • มีความอดทนต่อภาวะกดดัน
 • สามารถทำความเข้าใจและสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์

22-Jun-18

 

Applied
 • สามารถทำ OT ปกติ / OT วันอาทิตย์ / และ เข้ากะได้
 • สามารถช่วยงานแผนกอื่นได้
 • อัธยาศัยดี

22-Jun-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมการผลิต
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • หากมีที่พักใกล้สถานที่ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.การบัญชีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน ซือสัตย์ รับผิดชอบต่องาน
 • มีทักษะในการสื่อสารและติดต่อประสานงาน

22-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์งานบัญชี 10 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ

22-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.
 • ประสบการณ์ 2 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1-5 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปี
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงาน ด้านการจัดบูธ ตกแต่ง ดูแลเว็บไซด์
 • มีความละเอียด ในการทำงาน
 • มีความอ่อนน้อม ในการเข้าหาผู้ใหญ่

21-Jun-18

 

Applied
 • ดูโฮม บางนา
 • วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีความสามารถหรือ เคยเป็นพนักงานขายมาก่อน

21-Jun-18

 

Applied
 • ทำอาหาร หลากหลายเมนู
 • อยู่ประจำ
 • มีการจัดการ วางแผน เมนูอาหาร

21-Jun-18

 

Applied
 • Planning capacity & output of Hand Sketch Design
 • Has good jewelry product knowledge
 • 10 years of Design experiences in jewelry business

20-Jun-18

 

Applied
 • ดูแลนักเรียน และคุณครูในสาขา จัดการคลาสเรียน
 • ดูแลงานเอกสารและงานบริหารจัดการทั่วไป
 • ทำงานสาขาอ้อมน้อย

20-Jun-18

THB16k - 20k /month (includes high commission)

Applied
 • มีใจรักงานบริการ มีความสามารถในการประสานงานลูกค้า
 • มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี มีบุคลิกภาพดี
 • รักความก้าวหน้า รายได้ดี และสวัสดีการดี

19-Jun-18

 

Applied