kiddo pacific co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 of 3 jobs
  Kiddo Pacific Co., Ltd.'s logo
  Suanluang
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • วางแผนโปรโมทโปรโมชั่นหรือแคมเปญใน Social media
  • รับผิดชอบร้านค้าออนไลน์ ส่งเสริมและกระตุ้นยอดขาย