• เคยผ่านงานด้านดูแลลูกค้ากลุ่มร้านอาหารมา
  • มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปี ขึ้น
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
  • Be the owner of client’s success
  • Analytical, able to work with data and analyze
  • Experience in ecommerce or managing own shops

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor degree of business administration
  • 1-2 years of sales and marketing in international
  • Modern trade

07-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?