• เคยผ่านงานด้านดูแลลูกค้ากลุ่มร้านอาหารมา
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปี ขึ้น
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree of business administration
 • 1-2 years of sales and marketing in international
 • Modern trade

6 hours ago

 

Applied
 • Male / Female, age not over 30 years old.
 • At least 1 year experience in sales of Modern Trad
 • Have a positive attitude. Patience with pressure.

6 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in construction material and project
 • Willing to work long hours if required
 • To understand inbasic English language.

20 hours ago

 

Applied
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • รักงานขาย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความตั้งใจจริง
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

21 hours ago

 

Applied
 • Key Account Executive
 • Key Account Assistant Manager
 • Key Account Manager

22-Jan-18

 

Applied
 • Aged 30-40 years old.
 • Bachelor Degree in Engineering or Architect.
 • Good network or connection in construction.

22-Jan-18

 

Applied
 • Strong experience in Key Account Management
 • Solid knowledge in Modern Trade Channel (FMCG)
 • Good command in English

19-Jan-18

Base salary + high commission

Applied
 • Responsible for delivering the sales
 • Good communication skills – written and oral
 • 3 - 5 years experience as a Sales Executive/ FMCG

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.