• รับ 2 ตำแหน่งเพื่อขยายธุรกิจไปสู่ร้านยาเครือข่าย
 • อิสระ คล่องตัวในการทำงานเพราะรายงานตรงต่อ ผจก ฝ่าย
 • ได้เรียนรู้ มีโอกาสก้าวหน้าสูงพร้อมรายได้ที่จูงใจ

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree of business administration
 • 1-2 years of sales and marketing in international
 • Modern trade

20-Mar-18

 

Applied
 • Responsible for Electronics / OAA markets
 • Handling direct accounts and distributors
 • 3-5 years of sales/marketing of Electronics

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Food Industrial sales experience
 • Creative / Product Development
 • Good language skills in Thai and English

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Global leading digital content provider
 • Work with leading Media Agencies and Corporate
 • Offer digital solutions to solve advertising needs

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, age 22-35 years
 • Bachelor of Marketing or Related Field
 • Sale Experience at least 1 year

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Sells adhesive products to electronics markets
 • Sells to B2B via distirbutors and direct channel
 • Develop sales mostly towards existing clients

14-Mar-18

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor degree of business administration
 • 1-2 years of sales and marketing in international
 • Modern trade

13-Mar-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.