• เคยผ่านงานด้านดูแลลูกค้ากลุ่มร้านอาหารมา
  • มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปี ขึ้น
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

22-Sep-18

Salary negotiable

Applied
  • ประสบการณ์ตรง 1 ปีขึ้นไป
  • มีรถยนต์ส่วนตัว
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?