• โปรแกรมเมอร์ฺ ทุกภาษา / ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • จบปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • ทำงานเส้นถนนพระรามสาม

23 hours ago

 

Applied
 • โปรแกรมเมอร์ฺ ทุกภาษา / ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • จบปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • ทำงานเส้นถนนพระรามสาม

15-Jul-20

 

Applied
 • Degree in Computer Science,Computer Engineering
 • Experiences in Software Development
 • Knowledgeable in Internet, JAVA, C#, PHP, ASP.Net

14-Jul-20

 

Applied
 • โปรแกรมเมอร์ฺ ทุกภาษา / ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • จบปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • ทำงานเส้นถนนพระรามสาม

14-Jul-20

 

Applied
 • โปรแกรมเมอร์ฺ ทุกภาษา / ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • จบปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • ทำงานเส้นถนนพระรามสาม

13-Jul-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • โปรแกรมเมอร์ฺ ทุกภาษา / ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • จบปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • ทำงานเส้นถนนพระรามสาม

13-Jul-20

 

Applied
 • โปรแกรมเมอร์ฺ ทุกภาษา / ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • จบปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • ทำงานเส้นถนนพระรามสาม

13-Jul-20

 

Applied
 • Knowledge of Java (JDK 1.6/1.7), J2EE, Microservic
 • Knowledge of WebSphere, WebLogic, JBoss or Liberty
 • Knowledge of Oracle/DB2 databases.

13-Jul-20

THB30k - 70k /month

Applied
 • โปรแกรมเมอร์ฺ ทุกภาษา / ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • จบปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • ทำงานเส้นถนนพระรามสาม

12-Jul-20

 

Applied
 • โปรแกรมเมอร์ฺ ทุกภาษา / ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • จบปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • ทำงานเส้นถนนพระรามสาม

12-Jul-20

 

Applied
 • โปรแกรมเมอร์ฺ ทุกภาษา / ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • จบปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • ทำงานเส้นถนนพระรามสาม

12-Jul-20

 

Applied
 • โปรแกรมเมอร์ฺ ทุกภาษา / ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • จบปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • ทำงานเส้นถนนพระรามสาม

12-Jul-20

 

Applied
 • วัฒนธรรมการทำงานภายในทีม Devs จะเน้นไปที่การเติบโต
 • ทุกการเรียนรู้จะไม่อยู่กับที่ สนุกกับงาน
 • ้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับ CEO, ทีมออกแบบธุรกิจต่างๆ

10-Jul-20

THB20k - 25k /month

Applied
 • C#.Net Developing
 • MVC Framework
 • RPA Software knowledge

08-Jul-20

 

Applied
 • Web Application and Design Pattern
 • Developer Tool, Java Script, PHP, HTML, CSS, XML
 • Database Design and able to use MSSQL or MYSQL

07-Jul-20

Salary negotiable

Applied