• ป.ตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ OOP software และ REST
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปีด้านการพัฒนา JAVA Software

15 hours ago

 

Applied
 • degree in Computer Engineering, Computer Science
 • Knowledge of Object-Oriented and java
 • Knowledge of J2EE platform programming

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • JAVA Developer
 • 0 - 8 years experienced
 • Welcome new graduated

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Java Enterprise Edition (J2EE), Spring MVC, JSP
 • Java Developer both Junior and Senior career level
 • Good command of English both written and spoken

10-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • เขียนโปรแกรมด้าน Web Service หรือ Web Application
 • เข้าใจ Object Oriented Analysis and Design

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Java server-side / Back-end development
 • 2 years experience + / Messaging / MQ,JON/ XML
 • Spring Boot / Cloud / Docker / AWS / REST API

07-Dec-18

THB35k - 55k /month

Applied
 • Minimum of 2 years experiences in Java programming
 • Web/Mobile/Desktop Application Development
 • Familiar with OOP and strong knowledge in Database

06-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • BS degree or higher in Computer Science
 • Experience with SQL languages
 • Work effectively as a Team

06-Dec-18

 

Applied
 • Major development opportunities
 • Grow with top founders in initial stage company
 • Must be committed to technologies field

04-Dec-18

THB30k - 70k /month

Applied