• รับผิดชอบงานด้านบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้
 • จัดทำข้อมูลรายงาน และจัดเก็บเอกสาร
 • ปรับปรุงและบันทึกข้อมูลทางบัญชี

14-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Can use Microsoft Office, Flow Account
 • Strong communication English

14-Feb-20

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's/Master’s Degree in accounting
 • Work exp, more than 5 yrs at Accounting Firm
 • Good command of spoken & written English (business

14-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Conversational level of English
 • 2 years working experience related accounting

13-Feb-20

 

Applied
 • Young creative organization
 • Grow together with the company
 • Add new values to our customers

13-Feb-20

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Fresh Graduate Welcomed!
 • Good command in English or Korean
 • Good interpersonal skill, personality

10-Feb-20

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied