• ปริญญาตรี/ โท - Computer Science ,Computer Enginee
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบ/วิเคราะห์ระบบงาน 5 ปี
 • มีความรู้ด้าน Banking Design

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Open to Dev with SA passion
 • Exp. 2 y ++ coding Java / C#.Net
 • Using C#.Net Webform or MVC / Java JSP, Servlet

15-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • System Analyst
 • Developer Programmer
 • Java Web Application

14-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Has experiences in get requirement user
 • C#, MVC, IIS, Java, JSP, Servlet, EJB, J2EE
 • Web Services and REST API

14-Jul-20

THB55k - 90k /month

Applied
 • ประสานงานการจัดทำแผนงานรวมในการพัฒนาระบบ
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบตาม Requirement
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

13-Jul-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Master's Degree or Bachelor’s Degree
 • 3-5 years of experience in Software development
 • Knowledge of SQL Command

13-Jul-20

 

Applied
 • 3-5 years’ experience in programming
 • Computer Engineering,Computer Science,IT
 • C#.Net or Java programming skill

13-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • JAVA .NET DB2 WebSphere,J2EE
 • SDLC process/ CMMI
 • Strong Open platform Technology

13-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 year experience in JAVA software
 • Be able to work with SDLC Process
 • designing web application.

10-Jul-20

Salary negotiable

Applied