• ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ดี
 • มีทักษาเกี่ยวกับภาษาเขียนโปรแกรมต่างๆ
 • จบปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

30-May-20

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Age between 27-38 years old/ Good English
 • PL/SQL, Java, ASP, Oracle Database
 • Banking or related Financial Institution

30-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Web Programmer (JavaScript/JQuery/Ajax)
 • Java Programmer
 • Web Developer

29-May-20

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • รักการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่
 • รักการเป็นนักพัฒนาซอฟแวร์อย่างแท้จริง

29-May-20

 

Applied
 • System Analyst/Programmer
 • เก็บ Requirement จาก User
 • ออกแบบและพัฒนาระบบ .NET, JAVA, Mobile App

29-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • JAVA .NET DB2 WebSphere,J2EE
 • SDLC process/ CMMI
 • Strong Open platform Technology

29-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Programmer, Developer,
 • React or AngularJS, C# .Net, Java, JSP, C++, ESB,
 • BizTalk, Linux, Postgre, Oracle, MSSql.

29-May-20

 

Applied
 • to perform software design, construction, testing
 • Ability to develop software in C, C++, C# Other
 • Node JS, AngularJS, Docker, GIT hub

29-May-20

Salary negotiable

Applied
 • RPG, Programmer JAVA, Programmer
 • Programmer .Net C#, VB.Net, AS400, DELPHI
 • Mobile Programmer Andriod, iOS

29-May-20

THB35k - 90k /month

Applied
 • 3-5 years of experience as a web developer
 • Good communication skills
 • Working Mon - Fri (08.00 AM - 05.00 PM)

29-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Master's Degree or Bachelor’s Degree
 • 3-5 years of experience in Software development
 • Knowledge of SQL Command

28-May-20

 

Applied
 • Strong experience in Java and Web application
 • Knowledge in database using MS SQL, Oracle, MySQL
 • New graduates also welcome

28-May-20

 

Applied
 • SOAP,REST,JSON,XML
 • Java programmer,PHP,Software,JAVA Script
 • Angular JS, ionic framework,Android,iOS

28-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Work : Mon-Fri
 • Health Insurance - OPD1,500 Bath : Time.
 • Company pay overtime fee 100% (no limit)

28-May-20

Salary negotiable

Applied
 • New Graduate are Welcome
 • bachelor's degree in computer science or related
 • Male or Female, age not over 25 years old

27-May-20

 

Applied
 • 4+ years’ experience as Programmer
 • ASP.Net/ VB.Net/ Java and MySQL/ Oracle"
 • Fluency in English (*email will be in English)

27-May-20

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Java / Hibernate / Spring / Struts / SQL / Oracle
 • Thai nationality
 • Developer / Software Engineer / Programmer

27-May-20

Salary negotiable

Applied
 • At least 2 year of experience
 • Bachelor’s Degree of Computer Science
 • Applicants must have strong Java skills.

26-May-20

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in Spring, Strut, Hibernate
 • Multi-thread programming
 • IBM WebSphere JVM, Web server

26-May-20

Salary negotiable

Applied
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ได้ร่วมงานกับองค์กรชั้นนำระดับของประเทศ
 • มีจัด Training ให้ทุกเดือน

26-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Java, Spring Boots, React, Nodejs, AngularJS
 • 3 years of experience in developing software
 • Knowledge of Web Server and Web logic

26-May-20

THB35k - 55k /month

Applied
 • experience in programming using C# .NET or JAVA
 • Coding/Programming and investigate systems
 • Knowledge of frameworks for .NET or JAVA, Struts

26-May-20

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Developing Java applications and web user
 • Java knowledge and coding skills is a must
 • Responsible and eager to learn new skills

26-May-20

 

Applied
 • At least 0-3 years’ in software development
 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • Web application, Programming Java,C#,.Net,PHP,VB,

25-May-20

 

Applied
 • 0-3 years’ experience in programming
 • Computer Engineering,Computer Science,IT
 • C# or Java programming skill

25-May-20

Salary negotiable

Applied
 • High salary
 • Attractive Benefits
 • Special Leave Days in every month

25-May-20

Salary negotiable

Applied

Java Programmer/Java Programmer

Vcanbuy

Bangkok Area - Nakornpatom

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • สามารถเขียนโปรแกรม JAVA OOP , MVC,PHP
 • มีความรู้เรื่องโปรแกรม VUE.JS จะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-May-20

THB25k - 30k /month

Applied
 • จบการศึกษาระดับป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ 0-5 ปี
 • รักการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่

22-May-20

 

Applied
 • Involve in full systems life cycle
 • Translate functional requirements
 • Develop apps for electronic payments platform

04-May-20

Salary negotiable

Applied