• เพศชาย หรือ หญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ด้าน Computer Network, LAN, WAN, Internet

15-Dec-18

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ด้าน Computer Network, LAN, WAN, Internet

15-Dec-18

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ด้าน Computer Network, LAN, WAN, Internet

15-Dec-18

 

Applied
 • IT Admin & Support/ IT Infrastructure/ Programmer
 • Computer Science, Computer Engineer or IT related
 • Experience in IT related field and Automotive firm

13-Dec-18

 

Applied
 • Thai Nationals and Expats can apply
 • 2+ years experience
 • Excellent communication skills in English

12-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • IP Networking Knowledge & Skill – VoIP / LAN / WAN
 • Server & Infrastructure – Designing / Configuring
 • Tier 2 & Tier 3 – IT Helpdesk Support

12-Dec-18

THB30k - 45k /month

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • Fresh graduates are welcome
 • Good command of English is essential

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows, Mac
 • มีประสบการณ์ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network)
 • มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบขับขี่ สามารถขับรถได้

12-Dec-18

 

Applied
 • IT Infrastructure & Administrator
 • End user support
 • Good command in English

10-Dec-18

 

Applied
 • IT Support, Global Support
 • Infrastructure support, 24x7
 • Goo

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • To resolve problem issues and implement solution
 • Network monitoring and on-site standby support
 • Experience in Raid array storage and Cloud VM

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Degree in IT,Computer Science,Computer Engineering
 • 0-3 years’ experience in system development
 • Male must be exempt from military service

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied