• มีทัศนะคติที่ดีต่องานและผู้ร่วมงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีใจรักงานบริการ สามารถทำงานนอกเวลา

43 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Having an interest in the IT industry
 • Work exp. in a manufacturing field, in a factory
 • Bachelor's Degree in Computer or related field

8 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to work with a Leading Global Company.
 • Good staff conditions and professional outlook.
 • Team work and chance to learn new IT skills.

18-Sep-18

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Point-of-Sale (POS) Solution
 • Implementation, Rollout & Support
 • IT Management

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Support Product teams to implement projects
 • Perform UAT/Sanity testing
 • Work with Regional Branch Operation

17-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Degree in IT,Computer Science,Computer Engineering
 • 0-3 years’ experience in system development
 • Male must be exempt from military service

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Software, Web, FinTech, AI Lab are our expertise!
 • Modern software development with new Agile process
 • Near BTS/MRT. Learning. Very good and fair salary!

16-Sep-18

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • IT system maintenance and customer support
 • Training and observing team members
 • Create incident report

14-Sep-18

THB55k - 70k /month

Applied
 • สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows, Mac
 • มีประสบการณ์ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network)
 • มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบขับขี่ สามารถขับรถได้

14-Sep-18

 

Applied
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • เขียนโปรแกรมภาษา PHP

12-Sep-18

 

Applied
 • มีทัศนะคติที่ดีต่องานและผู้ร่วมงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีใจรักงานบริการ สามารถทำงานนอกเวลา

12-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • POS System – Technical Experience
 • System Infrastructure & Application Software
 • Infrastructure & POS System – Tier 2 & 3 Support

10-Sep-18

THB30k - 35k /month

Applied