• วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านการเขียนโปรแกรม
 • มีความรู้ ERP พิจารณาเป็นพิเศษ

9 hours ago

 

Applied
 • Web Application
 • Relational Database, SQL
 • HTML, Java script, jQuery, CSS, JSON, XML, PHP

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะความรู้ด้านWebserver Database Report on web
 • ออกแบบ,พัฒนา และดูแลเว็บไซด์ของบริษัท
 • ดูแลระบบ Network, Server, Internet

21-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Project Manager / BA
 • Developer / Programmer / Tester
 • See jobs descriptions

21-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Age not over 35
 • Up to 3 years experienced
 • Proficiency in English communication

20-Mar-18

 

Applied
 • 2 year exp. as programmer, PHP, SQL, JavaScript
 • Bachelor degree in Computer Science / IT
 • Good command in English / Up to 50K / @Silom

20-Mar-18

 

Applied
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์เทคโนโลยี
 • ประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างน้อย 2

20-Mar-18

 

Applied
 • HTML 5,CSS 3 and JavaScript, ASP.NET
 • Programmer
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับ IT
 • java script MVC Framework เช่น Angalar.JS

19-Mar-18

 

Applied
 • IT
 • System
 • Computer

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ERP system Microsoft Dynamics Navision
 • Good in spoken and written English
 • Customer oriented and service minded

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • 1 year exp. as programmer, net, C#, SQL, Crystal
 • Bachelor degree in Computer Science / IT
 • Good command in English / 20-25K @ MRT Phaholyotin

18-Mar-18

 

Applied
 • Supporting the roll-out of new applications.
 • it, information technology, Computer Engineering,
 • Computer Science, Good communication in English

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • IT Programming
 • Database Management
 • Troubleshooting

16-Mar-18

 

Applied
 • IT (Programmer/AI/IOT) Work in Japan
 • เงินเดือน 60,000-145,000 บาท
 • ประเทศญี่ปุ่น

16-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor of Engineering, IT, Accounting
 • 2 years working experience in software development
 • Knowledge of managing Applications

13-Mar-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.