• วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ด้าน IT Support อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Linux และ Window

18 hours ago

 

Applied
 • ป.โทสาขา วิศว,MBA,Information Security,IT Risk
 • ประสบการณ์บริหารความเสี่ยงด้าน IT/Security/IT Audi
 • กำหนดแนวทางในการจัดเก็บความเสียหายด้านปฏิบัติการ

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Incident Management
 • SLA
 • Data Center

18-Sep-18

 

Applied
 • The ability to pass on skills to team members
 • Managing help desk staff
 • Software License and IT Asset Management

18-Sep-18

 

Applied
 • Minimum 10 years in human resource management
 • Strong understanding of related employment laws
 • Strong Leadership & understanding of regulations

18-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ หรือ บริหารสาขาคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 5-7 ปีในงาน IT Planning & Technology
 • สามารถสร้างกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Technical understanding in IT
 • Analytical skill
 • Leadership skill

17-Sep-18

 

Applied
 • IT Operation,IT infrastructure
 • TOEIC,Certified in ITIL
 • System Administrator, System Engineer, IT Support

17-Sep-18

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • IT Operation, IT Site Lead
 • Infrastructure, IT Security, Risk Awareness
 • Good English Communication Skills

14-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านระบบ network ระดับ Enterprise
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

14-Sep-18

THB30k - 45k /month (includes high commission)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ด้าน IT Support อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Linux และ Window

13-Sep-18

 

Applied
 • IT Operation Head
 • IT project management
 • CIO

13-Sep-18

 

Applied
 • Support and Maintenance Cloud Infrastructure
 • Bachelor’s degree or higher Computer Engineering
 • At least 4 - 10 years’ experience in IT Cloud

11-Sep-18

 

Applied
 • Having total responsibilities in IT application
 • Bachelor's degree in engineering / computer
 • 5 years experience in support, maintain

11-Sep-18

Salary negotiable

Applied