• ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆลง Line, FB, youtube
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์ในการสร้างสื่อ IT การประชาสัมพันธ์

22-Jun-18

 

Applied
  • 5 Yrs. exp. in IT field
  • Good Knowledge in IT infrastructure
  • Working in the international working environment

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
  • Strong administrative and representational skills
  • Ability to work well under pressure
  • Strong English communication skills

18-Jun-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?