it helpdesk support
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 297 jobs
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  BangrakTHB 16K - 20K /month
  • ยินดีพิจารณาเด็กจบใหม่
  • รักงานบริการ และมีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  • โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันกลุ่ม,ลาพักร้อน
  Summit Electronic Components Co., Ltd.'s banner
  Summit Electronic Components Co., Ltd.'s logo

  IT SUPPORT

  Summit Electronic Components Co., Ltd.
  Bangkok Area - Samutprakarn
  • มีประสบการณ์ด้าน IT SUPPORT อย่างน้อย 2 ปี
  • ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ / ที่เกี่ยวข้อง
  • ทำงานจันทร์-เสาร์ /มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
  Next