• ตรวจสอบการบริหารจัดการ/ดูแล Data Center
 • มีความรู้ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอ
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการ Implement ระบบ SAP

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master in Information Technology
 • At least 1-2years in professional audit experience
 • Able to use audit tool such as IDEA, Teammate

22-Aug-17

 

Applied
 • 0-5 year experience in IT audit
 • Business Consulting Mindset
 • Knowledge in Information Risk Managemnt

22-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in IT, Computer
 • Experiences in Big4 /consulting firms, or finance
 • Experiences in an audit of banking business

22-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • Strong background in security controls
 • Good time management and multi-tasking skills

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • IT Auditor, Internal Auditor
 • 1-3 years experienced in related field
 • Can travel to upcountry

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • IT Audit and Risk management
 • IT Governance
 • IT security management

17-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.