• สามารถเขียนโปรแกรม Mobile Application: Objective-C
 • มีประสบการณ์และสามารถพัฒนา Mobile Application
 • เข้าใจ Agile, Scrum และ Development Tools

16-Mar-18

 

Applied
 • 3+ years of experience in mobile development
 • Understanding of quality control processes
 • Understanding of enterprise software development

16-Mar-18

 

Applied
 • Degree
 • Minimum 2 years experiences
 • Mobile App Development, web services, Restful APIs

16-Mar-18

 

Applied
 • 0-4 years of experience in iOS Development
 • Design/develop mobile application on iOS platform
 • Familiarity with JSON, XML, RESTful APIs.

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Design & build new & enhanced mobile apps
 • Test, troubleshoot, and release applications
 • Work closely with Product Management

15-Mar-18

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Objective-C and Swift, Java Spring
 • Android, iOS Application Development
 • Experience with A/B testing,CI/CD,TDD & BDD,Kotlin

15-Mar-18

 

Applied
 • Expert in native mobile development
 • Strong in MVC or MVP Pattern
 • Experience with third-party libraries

14-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Strong iOS experience
 • Have an app or product to show
 • Can travel to Chatuchak

12-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Create, design, and develop on iOS
 • Solving bugs and handle issues
 • Review application specifications file

12-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3 years in Mobile Developer
 • Understands design pattern and User Interface.
 • Prefer Native Developer in iOS & Android platform

06-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Find fabulous solutions to complex problems
 • work closely with the team to build great products
 • Developing in Swift & using latest trends in Cocoa

04-Mar-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.