• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • อายุ 30-35 ปี
 • ประกันสังคม ประกันสุขภาพ การปรับฐานเงินเดือน โบนัส

17-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Accounting, Finance
 • 8 years of experience in an operational controllin
 • Good analytical skills, communication and presenta

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Investor Relations
 • Good command of English
 • Master’s Degree

16-Mar-18

 

Applied
 • 10+ years experience in Investor Relations role
 • Good communication & presentation skills
 • Degree in Accounting, Finance, in Business

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of experience in Investor Relations
 • Or 3 years of experience in Company Secretary
 • Knowledge of SET’s and SEC’s rules and regulations

14-Mar-18

 

Applied
 • Intestor Relations
 • Listed company
 • IR

14-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Presentable and extravert personality
 • provide company information to shareholders
 • Manage and handle all activities for investors

14-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Finance
 • 8 years of experience in the investor relations
 • Experience in a manufacturing business is a plus

14-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Finance, Accounting
 • Stock market, MOC, SET & SEC
 • Ability to collaborate with the executive team

13-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Analytical minded
 • securities Processing
 • strong interpersonal

13-Mar-18

 

Applied
 • 5 working days
 • BTS Line
 • Good benefits

12-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor or Master's Degree in Finance
 • 3-5 Years’ experience in corporate finance
 • Good numerical, analytical, communication skills

09-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field.
 • 0-3 years’ experience in related fields
 • Good command in English and Korean Language

09-Mar-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.