• ที่ปรึกษาด้านการลงทุน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป (ทุกสาขา)

25-Jun-18

 

Applied
 • Provide wealth management solution
 • Investment consultant
 • Possess a single license

25-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business, Economics
 • 1-3 years of Experiences in Marketing & Sales
 • Be able to cope with Pressure and Tight Timelines.

25-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Investment Consultant ผู้แนะนำการลงทุน
 • Customer Relationship Management
 • Mutual fund, Private fund

21-Jun-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือโท สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการเล่นหุ้น
 • ต้องมี Single License

21-Jun-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Senior Investment Consultant
 • To give investment advisory to client
 • Experience at least 3 years in Financial Business

21-Jun-18

 

Applied
 • เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน
 • ให้คำแนะนำในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
 • ขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Economics, Accounting, Finance
 • Possess Single License (TFEX License is a plus)
 • Good personality / Good relationship

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in any fields.
 • At least 1 year experience in stock market.
 • Possess Single License.

19-Jun-18

Base salary + high commission

Applied
 • ให้คำแนะนำการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรืออนุพันธ์
 • ตอบคำถามและแก้ไขปัญหาเทคนิคเกี่ยวกับการใช้ระบบ
 • มี Single License และ/หรือ TFEX

19-Jun-18

 

Applied
 • มีพื้นฐานความรู้ด้านผลิตภัณฑ์การเงิน การลงทุน
 • ชอบการลงทุน การเงินเป็นชีวิตจิตใจ
 • บรรยากาศทำงานสบายๆ

15-Jun-18

 

Applied