• จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงิน การจัดการ การตลาด
 • มีความรู้ด้านเศรษฐกิจ และการลงทุน
 • ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Investment Consultant, Wealth Management
 • Manage clients' complex financial matters
 • Investment Consultant License

23-Mar-18

 

Applied
 • Experience in mergers & acquisitions (M&A)
 • Strong proficiency in accounting and finance
 • Good interpersonal and analytical thinking skills

22-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Mutual/Private fund products
 • 3-5 years direct experience in financial services
 • Single license ( IP license ) is an advantage

21-Mar-18

 

Applied
 • ต้องมีความรู้ด้านเศรษฐกิจ และการลงทุน
 • ดูแลและให้คำปรึกษาการลงทุน แก่ลูกค้า
 • หากมี (Single License) จะพิจารณาพิเศษ

21-Mar-18

 

Applied
 • Investment Consultant
 • Derivative
 • Single License

20-Mar-18

 

Applied
 • Investment Consultant
 • Asset Management
 • Investment Product

20-Mar-18

 

Applied
 • เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน
 • ให้คำแนะนำในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
 • ขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Investment Consultant
 • Derivative
 • Single License

19-Mar-18

 

Applied
 • Provide wealth management solution
 • Investment consultant
 • Possess a single license

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in related fields
 • Bachelor’s Degree in related fields
 • Bachelor’s Degree in related fields

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Investment Consultant
 • asset allocation strategy
 • Single License

13-Mar-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.