• จบปริญญาตรี หรือโท สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในสายงานหลักทรัพย์
 • ต้องมี Single License

20 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์หรือความรู้ด้าน ตราสารอนุพันธ์ (Future
 • ประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจที่ใกล้เคียง

23-Aug-17

 

Applied
 • เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน
 • ให้คำแนะนำในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
 • ขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in related fields
 • Strong in communication and analytical skills
 • Energetic and good team player

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • มีพื้นฐานความรู้ด้านผลิตภัณฑ์การเงิน การลงทุน
 • ชอบการลงทุน การเงินเป็นชีวิตจิตใจ
 • อยากมี Passive Income แบบไม่มีวันหมด

20-Aug-17

 

Applied
 • Wealth management solution,Asset allocation
 • Provide clients trading recommendation
 • 3-5 years experience in Investment Consultant

18-Aug-17

 

Applied
 • Experience in mergers & acquisitions (M&A)
 • Strong proficiency in accounting and finance
 • Good interpersonal and analytical thinking skills

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.