• จบการศึกษาระดับปริญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานแปลเอกสารทั่วไป
 • สามารถใช้โปรแกรม MS-Office ได้

8 hours ago

 

Applied
 • ล่ามแปลในโรงงาน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ได้ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N3 ขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • Be responsible for Interpreting, Helping Japanese
 • Bachelor degree
 • At least 2-3 years working experience

24-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Japanese
 • 2 – 5 years of working experience
 • Japanese Speaker for all of meeting

24-Sep-18

 

Applied
 • To provide routine support to Production line
 • Translate, Interpret the meeting room for factory
 • Translate the document from Thai to another langag

24-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Thai, Male/Female, age 24-40 years old
 • 2 yrs exp as Interpreter, Translator @ Pluakdaeng
 • Good in English & Japanese (JLPT N1,N2)

23-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Japanese
 • experience in working as a Japanese interpreter
 • At least JLPT level 2 or equivalent.

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • แปลปากเปล่าจากจีน-ไทย ไทย-จีน
 • แปลเอกสารจากจีน-ไทย ไทย-จีน บ้างเป็นบางคราวไม่บ่อย
 • ประสบการ 2 ปี

21-Sep-18

THB20k - 25k /month

Applied
 • แปลปากเปล่าจากจีน-ไทย ไทย-จีน
 • แปลเอกสารจากจีน-ไทย ไทย-จีน บ้างเป็นบางคราวไม่บ่อย
 • ประสบการ 2 ปี

21-Sep-18

THB20k - 25k /month

Applied
 • Thai, Male/Female, age 24-40 years old
 • 2 yrs exp as Interpreter, Translator @ Pluakdaeng
 • Good in English & Japanese (JLPT N1,N2)

20-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ล่ามจีน หรือประสานงานมาจะดีมาก
 • ขยัน อดทน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for language translation
 • Japanese, JLPT N1 is required
 • Work experience as a Japanese Interpreter

20-Sep-18

 

Applied
 • Excellent English reading, writing and speaking
 • Excellent Chinese reading, writing and speaking
 • Have experience in manufacturing at least 1-2 year

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
 • ภาษาญี่ปุ่น ระดับ 2 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์แปล

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
 • ภาษาญี่ปุ่น ระดับ 2 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์แปล

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in any flied
 • Conversational level of English
 • Having work experience more than 3 years

18-Sep-18

 

Applied
 • ต้องมี JLPT N1 หรือ N2
 • ปสก. ล่ามโรงงานอย่างต่ำ 3 ปี
 • สื่่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

18-Sep-18

THB45k - 70k /month

Applied
 • Bachelor Degree
 • Good experience in translation
 • 3 -5 years for applying Visa & Work Permit

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied