• ปริญญาตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปี ในการดูและระบบ
 • มีความรู้ทางด้านระบบปฏิบัติการ Linux Server

23 mins ago

 

Applied
 • Marker research,
 • No work experience needed
 • Chance to join the company after the study

23 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • มีความรู้ในด้านโทรคมนาคม, Fiber Optic
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

23 mins ago

 

Applied
 • Incentives driven, convenient location
 • Diversity, no discrimination, variety of clients
 • Fast paced, innovating, exciting,

23 mins ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์วางแผนการผลิต 3-5 ปี
 • สามารถประสานงานได้ดี และมีความชัดเจน
 • สวัสดิการตามเงื่อนไขของบริษัท

23 mins ago

 

Applied
 • จบ ปวช ขึ้นไป
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ใช้ microsoft office ได้เบื้องต้น

23 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • graphic designer,web,mobile,motion design,creative
 • 3D,video,luxury brand, french project,advertising
 • digital agency,video production,international

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งานภาษี
 • งานคียร์ข้อมูล
 • งานงบการเงิน

6 hours ago

 

Applied
 • Build groundbreaking product at an Edtech start-up
 • Lots of autonomy - but w/ backup from our Mentors
 • CBD Office (Central World) or work from home

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ขยัน อดทน
 • ไม่เกี่ยงงาน
 • ตรงต่อเวลา

6 hours ago

 

Applied
 • Having status in university 3rd and 4th Year
 • Have approval from University/College to work
 • Having passion to learn new things

6 hours ago

 

Applied
 • Any nationality are welcomed!
 • 3 year experiences
 • 800 M from Southern Bus terminal

6 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Finance
 • Accounting
 • trainee finance

6 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส - ป.ตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีและพิมพ์ดีดได้คล่องแคล่ว
 • มีใจรักในงานบริการและทักษะการสื่อสารที่ดี

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์,ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ ทำงานด้านสื่อสารโทรคมนาคม
 • ยินดีรับพิจารณาผู้ที่พึ่งสำเร็จการศึกษา

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานต่างๆได้ดี เช่น database
 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่มีความรับผิดชอบ

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน Java หรือ Javascript หรือ PHP
 • มีความรู้พื้นฐานระบบฐานข้อมูล Database Oracle

6 hours ago

 

Applied
 • Fast paced, incentives driven, exciting
 • Diversity, no discrimination, positive vibes
 • Excellent location, benefits, innovative

6 hours ago

 

Applied
 • Fast paced, incentives driven, exciting
 • Diversity, no discrimination, positive vibes
 • Excellent location, benefits, innovative

6 hours ago

 

Applied
 • Incentives driven, convenient location
 • Diversity, no discrimination, variety of clients
 • Fast paced, innovating, exciting,

6 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Fast paced, incentives driven, exciting
 • Diversity, no discrimination, positive vibes
 • Excellent location, benefits, innovative

6 hours ago

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ พร้อมเรียนรู้งาน
 • ชอบงานท้าทาย ทำงานเป็นทีม
 • โอกาสดูงานสาขาต่างประเทศ

7 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • PHP Developer, PHP Programmer
 • Full Stack Developer, Front End Developer, Backend
 • WordPress, Laravel

12 hours ago

 

Applied
 • C#.NET Developer Programmer
 • .NET, .NET Core
 • Senior developer

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย , หญิง, เพศที่ 3.
 • มีทักษะการติดตั้งงานป้าย
 • มือนิ่ง ตืดสติกเกอร์ได้

12 hours ago

 

Applied
 • Experience in Python, NodeJs, Golang programming
 • Experienced in DevOps and CI/CD
 • Experiences in Docker and Kubernetes

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Management, Sales, Product / Brand Manager
 • No work experience needed, new graduate
 • Chance of Promotion

16 hours ago

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • B2B software sales representative
 • B2B Bangkok based real-estate / Proptech startup
 • International work environment, and funded startup

16 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Internship
 • Bacherlor Degree
 • Food Science, Engineering, Health & Safety

17 hours ago

 

Applied
 • degree Political, Social Science, Business Admin
 • Good command in English
 • Computer literacy

18 hours ago

 

Applied
 • Degree in Health & safety, Occupational Safety
 • Good communication skills with local and overseas
 • Basic skill in safety scope and EHS law

19 hours ago

 

Applied
 • degree Accounting, computer science
 • Good command in English
 • Computer literacy

19 hours ago

 

Applied
 • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่
 • เน้นการประชาสัมพันธ์และการขาย
 • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

19 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • สามารถลงบันทึกรายการบัญชีได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

20 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน พร้อมที่จะเรียนรู้งาน
 • สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

20 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Currently a 3rdyear university student taking
 • internship
 • Want to be mentored by senior business leaders

13-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ค่าเดินทาง
 • ท่องเที่ยวประจำปี

13-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้ Adobe Creative Cloud และ Microsoft Offic
 • มีประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง-ดี

13-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field.
 • Strong analytical and problem solving skills.
 • Experience in translation/multimedia

13-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Science
 • Experience or knowledge in ASP.NET MVC, Web API
 • Ability to work under pressure

13-Dec-18

THB30k - 55k /month

Applied
 • Cisco Avaya
 • System Engineer
 • Telecommunication Contact Center

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • .NET C # or PHP or NodeJS.
 • version control such as SVN, GIT.
 • Back End

12-Dec-18

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม Word Excel ได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • สามารถเดินทางไป-กลับเองได้

12-Dec-18

 

Applied
 • Mobile Application
 • Android, iOS, Swift, Java
 • Programmer

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Java Technology .Net/Angular/mobile developer
 • BPM or Application Server
 • Internet-Banking Business Process

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Code, consult, communicate
 • Friendly, cozy, delicious, hi-tech environment
 • Competitive salary with awesome benefits!

12-Dec-18

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied