• เพศ ชาย หญิง อายุ 28-40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เ
 • ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age not over 40 years old
 • Bachelor degree or experience in Trade Marketing
 • 3-4 year experience in trade or marketing in FMCG

22-Jun-18

 

Applied
 • 5 years FMCG Marketing&Sales experiences
 • GT Channel management and market research
 • China Market knowledge is high consideration

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Fluent in English
 • Content marketing for overseas market
 • passionate with Social media and Digital marketing

21-Jun-18

 

Applied
 • Sales and Marketing, International, overseas
 • Analyse market and research data, contact agency
 • Good in English

20-Jun-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Strong in exporting FMCG
 • Men Care or personal products
 • Very good English and great personalities

20-Jun-18

 

Applied
 • Experience in selling condominium or residences
 • Experiences in Real Estate business is preferable
 • Good command in English

18-Jun-18

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor of Economics, Marketing, Inter Business
 • M/F, Age not over 30 years old, TOEIC 700+
 • Salary 20-30K, Work at Chachoengsao

18-Jun-18

 

Applied
 • international marketing,Marketing Strategy,export
 • Marketing management,plan,Global Branding
 • Global Marketing,NPD development,Product managemen

18-Jun-18

 

Applied
 • Age over 25 years old
 • Relevant experience with FMCG.
 • Good command of English both spoken and written

18-Jun-18

THB30k - 45k /month

Applied
 • Bachelor's degree with TOEIC >800
 • Energetic and Good professional impression
 • Positive and Can do attitude

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • expand international markets for nutrition product
 • international business MKT.&Branding management
 • BA or higher in Nutrition and Dietetic, Pharmacy

18-Jun-18

 

Applied