• วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 12 ปี
 • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or master’s degree in Business Admin
 • 3-5 years’ experience in related role
 • Strong background in feasibility studies

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Native English Speakers ONLY
 • Experience in dealing with international clients
 • Excellent presentation and communication

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Plan organize and information technology project
 • Develop project plan with IT and issue resolving
 • Bachelor or Master Degree Computer Engineer, IT

16-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor's/ Master’s HR,HRD, MBA, PR,Communication
 • At least 8 years experience Training,PR,CSP,Media
 • Training Presentation skill,Coaching,Excellent Eng

14-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร, วางแผนกลยุทธ์
 • เอกสารประชุม รายงานการประชุมและการแจ้งมติที่ประชุม
 • เอกสารต่าง ๆ เพื่อการประชุม

12-Sep-18

 

Applied