• ป.ตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์/IT / อื่นๆที่เกี่ยว
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้านระบบสารสนเทศได้
 • มีความรู้ด้าน SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ Internal Audit 1 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office เป็นอย่างดี
 • ทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับดี

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in any field, preferable in Accounting
 • Prefer Internal or external audit experience 5 yrs
 • Identify key internal control in the system

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี/การเงิน
 • จัดทำเอกสารประกอบการตรวจ
 • สรุปผลการตรวจสอบและรายงานการตรวจสอบต่างๆ

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher
 • experiences in Internal Audit or External Audit
 • Proficient in Microsoft Office and English

17 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • โบนัสเฉลี่ย 5 เดือน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน (จันทร์ - ศุกร์ )
 • การเจริญเติบโตในสายอาชีพชัดเจน

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 6+ years as internal or 5 years from BIG4 auditor
 • Background from Financial services/Insurance/Bank
 • Good command in English / Knowledge of COSO

17 hours ago

THB70k - 90k /month

Applied
 • ตรวจสอบภายในในธุรกิจประกันอย่างน้อย 8 ปี
 • วิเคราะห์ พิจารณา ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยง
 • จัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program)

17 hours ago

 

Applied
 • Internal Audit
 • Able to travel for works
 • Problem Solving

17 hours ago

 

Applied
 • Internal Audit
 • Be able to travel to upcountry for works
 • Problems solving

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านการตรวจสอบ
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมระบบ AS/400

15-Sep-19

 

Applied
 • 6+ years as internal or 5 years from BIG4 auditor
 • Background from Financial services/Insurance/Bank
 • Good command in English / Knowledge of COSO

15-Sep-19

THB90k - 120k /month

Applied
 • Execute risk management and internal control
 • Audit testing accurately, completely and timely
 • At least 3-5 years in Audit field

13-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือ ออดิท
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

13-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Directly report to the Group CFO
 • Manufacturing experience is required

13-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
 • Execute audit activities based on audit program.
 • Follow up audit finding based on corrective plan.

13-Sep-19

 

Applied
 • Manufacturing
 • Rangsit, Pathumthani, Klongluang
 • Internal Audit

13-Sep-19

Base salary + high commission

Applied
 • Experience 3-5 years
 • Good command in English
 • Good understanding of Internal Audit , Compliance

13-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Prepare audit report in line with approved
 • Supervise the internal audit team
 • Advise management on the resourcing requirements

13-Sep-19

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ

13-Sep-19

 

Applied
 • วางแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามความเสี่ยง
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี,เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ,การบริหารความเสี่ยง

13-Sep-19

 

Applied
 • External auditor, Internal auditor, CPA
 • Accounting, Finance, Audit, 10 years of experience
 • Tax, Budget, Financial report,

13-Sep-19

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in accounting, finance
 • 7 years working experience as an internal audit
 • Able to communicate in English

13-Sep-19

 

Applied
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 2 ปี
 • คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านบัญชี การเงิน

13-Sep-19

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Account (Related Field)
 • Experience 2 - 7 years.
 • Good command of English language

13-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • ธุรกิจยานยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

13-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Accounting, Finance, Management IT
 • 5 years’ experience in Internal Audit
 • Understand biz process, internal control, risk mgt

13-Sep-19

 

Applied
 • การศึกษา : ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี หรือสาขาอื่น
 • ประสบการณ์ทำงาน : 6 ปีขึ้นไป ด้านการตรวจสอบภายใน
 • มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การประเมินความเสี่ยง

13-Sep-19

 

Applied
 • At least 7 years working experience
 • People and team management experience
 • Experience in hotel business would be an advantage

13-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ผู้ตรวจสอบภายใน ในธุรกิจก่อสร้าง
 • มีทักษะในการสื่่อสาร
 • มีทักษะในการเป็นผู้นำ

13-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานจันทร์ - ศุกร์
 • โบนัสประจำปี
 • ค่ารักษาพยาบาล

13-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • บัญชี
 • การเงิน
 • ตรวจสอบภายใน

12-Sep-19

 

Applied
 • Good command of spoken & writing English is a Must
 • 3-5 yrs exp in Internal Audit from Large MNC firms
 • Extensive knowledge&skill of internal audit, IFRS

12-Sep-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายในอย่างต่ำ5ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ ISO
 • ควบคุมและตรวจสอบระบบงานภายในองค์กรได้

12-Sep-19

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน กฎหมาย คอมพิวเตอร์
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
 • ทักษะการสื่อสารและบุคลิกภาพดี

12-Sep-19

THB16k - 25k /month

Applied

GM Internal Audit Manager

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • Provide functional leadership of the operational
 • External and or Internal Audit.
 • Assist in setting the Regional Internal Audit &

12-Sep-19

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied

Internal Audit Manager

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • To audit each branch factories according to SOX 40
 • To perform Fraudulence Prevention check list upon
 • perform Regional Manual audit on cash management

12-Sep-19

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Internal Audit Assistant Manager
 • CPA, CPI AT, CIA
 • Bachelor’s in accounting or related field

12-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Engineering
 • Minimum 8 years of in IATF & ISO auditing
 • Strong command in English

12-Sep-19

 

Applied
 • 10 year-experience in internal audit role.
 • Financial industry background is a plus
 • Good command in English

12-Sep-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน 3 ปีขึ้นไป
 • จัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัท

12-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • 5 years working experience in Internal Audit
 • Understand COSO
 • Good in English (TOEIC 550+)

12-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • ใช้โปรแกรม Excel ได้คล่อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ
 • จบการศึกษาด้านบัญชี

12-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 5ปี
 • ตรวจสอบบัญชี
 • มีความรู้ควาเข้าใจเอกสารภาครัฐและเอกชน

12-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • 3 year of experiences in the internal audit field
 • Communicate well both in Thai and English
 • Work under pressure and time constraint

12-Sep-19

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Assist the Manager in developing of internal audit
 • Perform assigned audit engagement
 • 6 years of working experiences in Internal Audit

12-Sep-19

Salary negotiable

Applied