• ตรวจสอบภายใน
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • วิเคราะห์และวางแผนงานได้ดี

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting
 • 5 years’ experience in Internal or External Audit
 • Proficiency in using Microsoft Office

1 hour ago

 

Applied
 • Master Degree
 • 7 years working experience
 • 5-work experience

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 yrs experience in Internal Audit with MNC firms
 • Strong in Project Management Skills
 • CPA / CIA license is preferable

1 hour ago

 

Applied
 • 8 years' experience in Internal Audit Management
 • Experience in Manufacturing
 • Good command of written and spoken English

1 hour ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Big 4 accounting company experience,Fluent English
 • More than 10 years experience in Internal External
 • CPA, Bachelor degree in Accounting, Computer skill

6 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years’ experience in internal audit
 • Bachelor Degree in Accounting,
 • CPA / CIA

7 hours ago

 

Applied
 • Credit Loan Review
 • สอบทานสินเชื่อ
 • การจัดชั้นลูกหนี้และการกันเงินสำรอง

9 hours ago

 

Applied
 • Minimum3-5 years working experience in an internat
 • Perform audit according to IA Charter and relevant
 • Good knowledge of General Insurance

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Certifications (CPA, CIA, ACCA) will be advantage
 • Minimum 10 years of experience in internal audit
 • Experience in Banking or Non - Bank

13 hours ago

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Analyze and evaluate the risk of internal control
 • Perform as adviser to various units
 • Required minimum 700 TOEIC scored is a must

14 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบภายใน, ตรวจสอบสาขาธนาคาร, ตรวจสอบสาขา
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ, ตรวจสอบ, Internal Audit
 • ตรวจสอบ

19 hours ago

 

Applied
 • internal Audit
 • PWC,EY,KPMG,Deloite
 • bank

19 hours ago

 

Applied
 • 10 years’ experience in auditing
 • Auditing company branch operations
 • Experience in Trading Industry

19 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • 3-5 years auditing experiences in Big 4 companies
 • Acquire CPA or CIA
 • Provide advice&recommendation of operation control

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 10 years in corporate internal audit
 • Hold CPA license

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน ตราวจสอบทุจริต
 • ประสบการณ์ตรวจสอบทางด้านสารสนเทศ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ เจรจาต่อรอง การเขียนรายงาน

22-Jun-18

 

Applied
 • อายุงาน 3 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี
 • Audit

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี ทางบัญชี/การเงิน
 • มีประสบการณ์ในด้านบัญชีและการเงิน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านภาษีอากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม

22-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting.
 • CPA/CIA is a plus benefit.
 • Proficiency in Microsoft applications.

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Being responsible for internal audit plans
 • Bachelor or Master’s degree in Accounting
 • Minimum 10 years of internal/ external audit

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's or Master's Degree in Law, Finance
 • 2-3 years experience in company secretary
 • Good knowledge and understanding rules of SET

22-Jun-18

 

Applied

Internal Audit Manager

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • To audit each branch factories according to SOX 40
 • To perform Fraudulence Prevention check list upon
 • perform Regional Manual audit on cash management

22-Jun-18

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • 8 - 10 years of experience in Internal auditing
 • Operational auditing, Insurance business knowledge
 • Fluent in English, CIA is preferable

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Support the preparation of the yearly audit plan
 • 6 years of relevant work experience
 • Very strong command of English

22-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting or Finance.
 • Minimum 8 years of External/ Internal
 • Fluency in English (written and verbal)

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • internal audit
 • CIA
 • finance

22-Jun-18

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Finance or Accounting
 • Minimum 3 years of experience in internal audit
 • Experience in Banking business would be advantage

22-Jun-18

 

Applied
 • Compliance
 • Laws
 • Auditor or Legal Counsel would be advantaged

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
 • เป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ/ได้รับสวัสดิการมากมาย
 • มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5-10% ,โบนัสปีละ 1 ครั้ง

21-Jun-18

 

Applied
 • At least 5 years of internal audit management
 • Able to communicate in English
 • Have a driving license and car

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Experience of J-SOX, Financial Planning.
 • Knowledge of Risk Assessment, Internal Control.
 • Good command of English.

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Internal auditor, Audit Manager, Internal Control
 • Planing, Strategy, Estimate, Analytical, Lead Team
 • Risk Assessment, CPA, CIA, Travel Overseas, ERP

21-Jun-18

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Male or female, aged 32- 42 years old
 • At least 5 years internal audit experience
 • Salary 100K-120K, 5 days working

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Strong audit project management, Fluent English
 • Telecommunicaiton industry work experience
 • Bachelor/Master Finance, Engineering, CIA cert

21-Jun-18

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • internal audit manager, internal control, auditing
 • timely execution of risk-based internal audits,
 • process improvement projects, CPA, CA, or CIA

21-Jun-18

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • Prepare audit planning, audit scope
 • Performing an audit
 • English communicable

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ต้องสามารถไปต่างจังหวัดได้
 • มีความอดทนและสามาถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบต่อหน้าที่

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • At least Bachelor degree in Internal Audit
 • Experiences at least 10 years in Audit
 • Knowledgeable in Risk and Control, TFRS

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Check figures postings and documents for accuracy
 • Analyze computerized financial information
 • Control and secure cash and cash equivalents

21-Jun-18

 

Applied
 • SOX, SAP, Internal controls
 • Internal Audit, Audit firm, KPMG Pricewaterhouse
 • Ernst & Young Deloitte & Touche

21-Jun-18

 

Applied
 • Audit plan, Audit Testing Strategy, Audit Program
 • Risk Assessment / Internal Control Matrix
 • Be able to travel within Thailand and Overseas

21-Jun-18

 

Applied
 • Professional Internal Audit
 • Bonus Guarantee at 2 Months per Year
 • 5 Working Days / Week. 08:00 - 17:00

21-Jun-18

 

Applied
 • Operational Audit
 • Internal Control
 • Compliance Audit

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • internal audit, internal audit manager, auditor
 • audit, external audit, CPA, CIA, accounting, EY
 • Big 4, ERP, assistant internal audit, KPMG

21-Jun-18

 

Applied
 • internal Audit
 • PWC,EY,KPMG,Deloite
 • bank

21-Jun-18

 

Applied
 • Degree or higher in Finance, Management
 • ACCA and CIA certificates preferred
 • 5 years of experience in internal audit

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบ 2 - 5 ปีขึ้นไป
 • อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป

21-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting.
 • At least 3-5 years audit experience.
 • Salary 50K-60K, 5 days working

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • A worldwide establish insurance company
 • 10 years audit or related business experience
 • Contribute to / lead project reviews of financial

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied