• ประสบการณ์ในการทำงาน 3-5 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • Excellent analytical skills

18 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in finance, accounting, economics
 • 5 years of work experience in consulting
 • Outstanding analytical and interpersonal skills

12-Dec-18

 

Applied
 • Data analyst ,Business analyst
 • SAP ,Tableau
 • Business Intelligence

11-Dec-18

THB30k - 45k /month

Applied
 • Bachelor's or Master's Degree
 • Understanding eCommerce is a plus.
 • Good communication skills

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Data analytics - Financial Forecasting & Solutions
 • Dashboards and Reports Creation
 • Data Quality Monitoring

10-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Analyze business performance, sales performance
 • 2 years work experience
 • Self-starting attitude, ability to work indepently

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูลและนำข้อมูลมาจัดทำรายงานรูปแบบต่างๆ
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 3-5 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป Computer Science

07-Dec-18

 

Applied
 • Business Intelligence
 • Customer insight
 • Analysis

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Business Intelligence Analyst
 • Build or develop business reporting capabilities
 • Strong analytical and problem-solving skills

07-Dec-18

 

Applied
 • Design systems in order to address decisions
 • Design market intelligence metrics and performance
 • Manage end-to-end data projects

06-Dec-18

 

Applied
 • AI
 • Customer Care
 • Data Analytic

06-Dec-18

 

Applied
 • Work experience in the field of marketing
 • Good knowledge in marketing and business
 • Experience users of statistical software

04-Dec-18

 

Applied