• ผู้ตรวจและประเมินมาตรฐาน ISO
 • มีความขยัน ใฝ่เรียนรู้ อดทน ตั้งใจ มีจริยธรรม
 • ทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Large scale, global IT Advisory and system design
 • 2-8 years external consulting experience
 • variety of deep customer industry knowledge

17-Sep-18

Above THB70k /month

Applied
 • Operational Risk
 • IT Audit
 • Banking background

17-Sep-18

 

Applied
 • Presales engineer, IT support, Programming
 • Samsung B2B distributor for enterprise mobility
 • Samsung authorized service & repair for mobility

17-Sep-18

 

Applied
 • Degree or higher in IT, Accounting
 • 2-10 years IT Audit or related experience
 • CISA or CISSP qualification is an advantage

15-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Mobile Application
 • IOS / Android Development, Android Studio, Swift
 • Solution Architect Design

14-Sep-18

THB70k - 120k /month

Applied
 • Project Management Office
 • business transformation manager
 • business improvement manager

14-Sep-18

THB90k - 120k /month

Applied
 • Experience in IT,Recruitment, HR or Sales function
 • Location near BTS line
 • Work Well in a Team Environment

14-Sep-18

 

Applied
 • Presales , Network Consultant, IT ,IT Solution A
 • Cisco Switch, HP switch,Computer Engineering
 • 30 years old, Network Engineer,System Engineer

14-Sep-18

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • งานด้าน Information Security, DevSecOps
 • มีสิทธิ์เข้าอบรม สอบประกาศนียบัตรสากลด้านไอที

13-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in any subject
 • 1 year of experience in recruitment, IT, sales
 • Good command of English

11-Sep-18

Salary negotiable

Applied