• ปริญญาตรี เข้าใจ HTML CSS
 • มีความทักษะ Photoshop ,Illustrator,Web Responsive
 • มีความรู้ทางด้าน Wordpress รับนักศึกษาจบใหม่

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Implementer
 • Consultant
 • Project implementation

13-Aug-19

 

Applied
 • data scientist
 • it, information technology, Computer Engineering,
 • Computer Science, programmer

13-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Install & configure SW App (on-premise & cloud)
 • Apply and publish secured APIs as services
 • Knowledge of XML, SOAP, and REST Service

12-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?