• บริหารงานบุคลากรตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทฯ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • Non-Thai Female, Male age 28-40 years old
 • 2 yrs exp. in HR, Admin, Japanese, Trading company
 • Good command in English

17 hours ago

 

Applied
 • Male or female , Above 35 years
 • degree or higher in management, administration
 • 10 years experience in related position

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HR Supervisor
 • HRD
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลมากกว่า 5 ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Human Resources Management
 • 3 years’ experience in HR payroll management
 • Good knowledge of Thai Labor Law

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Previous experience in the related role
 • Experience in Hospitality HR
 • Excellent communication skills

17-Aug-17

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านงานวางแผนอบรม
 • มีทักษะในด้านการทำแผนการอบรม, Roadmap etc.
 • Exp. in Operation, Retails business, electronics

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, Thai Nationality, age 27 and above
 • Minimum 5 years of relevant experience
 • Good command in English

16-Aug-17

 

Applied
 • Provide advice on labor law and company regulation
 • Improve environment in working area to contribute
 • Handles HR roles in each specialist such as Compen

16-Aug-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • HR Generalist
 • Very Good English communication skills
 • Proficiency in Microsoft Office Suites

16-Aug-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานด้านสรรหาอย่างน้อย 4 ปี
 • มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ประเมินคน
 • สามารถเสนอช่องใหม่ๆในเครื่องมือสำหรับงานสรรหา

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / female
 • Bachelor’s degree or higher in any related field
 • Having at least 2 years of experience

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ : 2 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง
 • อายุ30 ปี ขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย

15-Aug-17

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรืออื่นๆ ได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีบุคลิกภาพที่ดี ทัศนคติดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

14-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์, บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • ด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

14-Aug-17

 

Applied
 • Male/Female, age 28-35 years old
 • 4 yrs experience in HR in manufacturing
 • Able to work at Chachoengsao province

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in HRM, OD, related field.
 • Recruitment,Training,Performance Evaluation 3 year
 • Knowledge in Labor Law be advantage.

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Recruit, Time Attendance, Training, Admin
 • Minimum 3 years’ experience in human resources
 • Good supervision and management skills

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-โท
 • มีประสบการณ์การงานด้านฝ่ายบุคคล

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 3 ปี ด้านทรัพยากรมนุษย์

14-Aug-17

 

Applied
 • Female, age 27-35 years old
 • 2 years experiences in HR or related field
 • Japanese Speaking (JLPT N2 - N3)

11-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.