• มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 5 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการการศึกษา ปริญญาตรี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • 5 years work experience in HR fields in overall HR
 • Strong Personality with leadership

12-Aug-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ทางกฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์
 • มีทัศนคติดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์

12-Aug-20

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Human Resources Management
 • HR & Admin in manufacturer
 • labor law and company regulations to all departmen

11-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Human Resource, Admin
 • At least 5 years experience in HR field
 • Computer skill

11-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • 3 years working experiences in HRD & HRM, Admin.
 • Experiences in Hospitality
 • Visa & Work permit, Good command in English

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • At least 5 years work experience
 • Be able to communicate in English

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in human resource, management
 • Automotive, Manufacturing, HRM, HRD, Admin
 • Good command of English

06-Aug-20

 

Applied
 • Good attitude, Self-motivation
 • Good Computer literacy
 • Ability to work under pressure

05-Aug-20

 

Applied