• แจ้งเข้าพนักงานคนไทยและพนักงานต่างด้าว
 • วุฒิการศึกษา ปวช ถึง ปริญญาตรี
 • มีความกระตือรือร้น แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบริหารการจัดการ
 • สาขาบริหารงานบุคคลรัฐศาสตร์หรือสาขานิติศาสตร์
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน

1 hour ago

 

Applied
 • 2 years experienced in Recruitment and Admin
 • Experienced in Retail / Trading business is a plus
 • Supporting HR Manager in related to Recruitment

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Be the interface between the business and HR.
 • Understand business context
 • issues and challenges to provide specific advice

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Payroll and Training
 • SAP system
 • manufacturing background

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Human Resource
 • SAP
 • Full response for general admin task in HR

3 hours ago

 

Applied
 • Good command of speaking English
 • Good command of computer skills
 • Positive attitude, enthusiastic and energetic

3 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ บริหารงานบุคคล อย่างน้อย 15 ปี
 • ประสบการณ์ระดับบริหาร 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 exp. in HR function
 • Strong in HROD, learning development, etc.
 • Min. 5 years of managerial experience

3 hours ago

 

Applied
 • HR, HRD, HRM
 • Training, Recruitment, HROD, sales, consultant
 • HR Strategy

3 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านงาน HR
 • มีความรู้ทางด้านโปรแกรมเงินเดือน Bplus
 • จัดเตรียมเอกสารสำหรับทำ VISA

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • work or study in Chin more than 2 years
 • spoken and written, both English, Chinese Mandarin
 • implementation of learning and development.

3 hours ago

 

Applied
 • Minimum 3 years in recruitment
 • HR Operation
 • Good English

3 hours ago

 

Applied
 • HR Shared Services
 • Recruitment, ER, Payroll
 • HR Management

3 hours ago

Above THB160k /month

Applied
 • Design & execute all HROD projects
 • Join in Digital Employee Experience & HR Transform
 • Be Expert in all HROD matters, provide frameworks

3 hours ago

 

Applied
 • วิเคราะห์ฐานข้อมูลงานบุคคลและจัดทำรายงาน
 • งานสนับสนุนกิจกรรมและโครงงานต่างๆ
 • ดูแลฐานข้อมูล HRIS และวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทใน

3 hours ago

 

Applied
 • HR Admin,Training & Development / Comp. & Benefit
 • 2-3 years in Training & Benefits Management
 • KPI, training Analysis Skills and reporting

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทักษะในการนำเสนองาน
 • ามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Photoshop, Illustrator

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree preferably in HR
 • 2-6 years relevant working experience
 • Good communication in English

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Solid background in full functions of HRM, HRD, GA
 • Experience from Japanese Automotive manufacturing
 • Good in communication skills in JAPANESE

3 hours ago

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • At least 3-5 years relevant working experience
 • Degree holder in Human Resources
 • Proactive, structured, well-organized

3 hours ago

 

Applied
 • HR & Admin experience in automotive business
 • Administrative tasks across all HR services
 • Experience with automotive manufacturing

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in any field.
 • At least 5 years of experience
 • Experience in a regional function is a plus.

3 hours ago

 

Applied
 • Can work in Bangna
 • PAYROLL, ADMIN
 • Retail Experience is and advantage

3 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • International background in HR strategy, metrix
 • Hands-in HR operations, leadership, development
 • proactive, management, HR system, communication

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HRBP
 • 5 years’ experiences
 • CP Intertrade

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • recruitment , hr ,recruiter
 • Response for hiring process
 • 1 years of experience in recruitment, HR

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master’s degree
 • 5 years’ experience
 • Excellence in both writing and spoken English

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Human Resources Management
 • Closely working with Compensation and Benefit
 • Strong knowledgeable of Thai labor law.

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female , Age 30 - 38 years old.
 • Bachelor degree or above in HR Management, Politic
 • At least 7 years work experience

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง
 • ประสบการณ์น้อย
 • งานบุคคลธุรการ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Payroll specialist
 • ระดับหัวหน้างาน
 • เงินเดือน 25,000- 30,000

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in HR Training
 • Dynamics, and good interpersonal skills
 • Work in BKK

3 hours ago

 

Applied
 • Employee Relations Manager, large organization
 • fraud investigation, Thai labor laws and regulatio
 • employee investigation in employee misconduct

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

3 hours ago

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 25-30 ปี
 • ป.ตรี ขึ้นไปสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ อื่นๆ
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านเงินเดือน เเละสวัสดิการ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งาน Payroll สรุป TA จัดทำรายงานเอกสารต่างๆ
 • สรรหา และจัดทำทะเบียนประวัติ
 • จัดทำรายงานต่างๆ, ธุรการจัดซื้อ และประสานงานต่างๆ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • BA in English, Humanities
 • Social Science or other related fields
 • 3 years of experiences in Human Resources/Admin

3 hours ago

 

Applied
 • Manage all company compensation
 • Bachelor’s Degree or Higher in Human Resources
 • Min 2 years working experience in HRM field

3 hours ago

 

Applied
 • At least 1 year of experience in recruitment
 • Passionate to achieve recruitment targets.
 • 1 month bonus guaranteed

3 hours ago

 

Applied
 • Responsible for Recruitment, hiring process
 • Manage HR operations functions
 • Responsible for learning and development plan

3 hours ago

 

Applied
 • US Based company
 • Revenue: 11 billion per year
 • HR Generalist

3 hours ago

 

Applied
 • HR Admin, Administration, Recruit, Human Resource,
 • Booking, Reservation, labour law, HR, Visa,
 • Work Permit, English

3 hours ago

THB25k - 30k /month

Applied
 • จัดทำรายงานการสรรหา
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 3 ปีขึ้นไป
 • คัดเลือกสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HRBP
 • HR Generalist
 • Good Bonus and Benefits

3 hours ago

 

Applied
 • Human resources
 • HR Business Partner
 • Trade and services

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Serve as a business partner with hiring managers
 • To be the employee champion and provide guidance
 • To handle all matters in relation to employee

3 hours ago

 

Applied