• เพศหญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี-ป.โท สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female age between 26-35 years old
 • Business Plus program is preferred
 • At least 3 years’ experience in payroll

22-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Challenging, Highly Independent HR Job
 • Min Bachelor Degree, ~3 years of HR/Payroll Exp
 • 1 Junior and 1 Senior vacancies available

21-Sep-18

 

Applied
 • experience in payroll
 • Female ,Male age 23-35 years old.
 • Computer literate especially MS Excel and MS Word

21-Sep-18

 

Applied
 • Coordinator
 • Payroll related
 • Strong English skill

21-Sep-18

THB20k - 30k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • 4-5 years experience in HRM Payroll functions
 • Specialist in payroll programs
 • Ability to multi- task and good sense of urgency

20-Sep-18

 

Applied
 • 2 years experience in payroll management.
 • Proficiency in excel pivot, vlookup and calculate.
 • Good knowledge in Labor Law.

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Expert in Thai payroll process
 • Strong communication in English and Thai
 • Detail oriented

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Payroll Management
 • Multi-culture working environment
 • Attractive salary & staff benefits

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Payroll & training
 • Record payroll with large manufacturing company
 • Good command of English

19-Sep-18

 

Applied
 • At least 5 years of work experience in HR.
 • Good knowledge Payroll Management and Labor Law.
 • Strong manual calculation and reconciliation.

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Payroll Supervisor
 • Payroll outsource
 • HR Compensation

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความขยัน อดทน มีความละเอียดรอบคอบ
 • ประสบการณ์ด้านงาน HR มีทักษะด้านการประสานงาน 3 ปี

17-Sep-18

 

Applied