• มีประสบการณ์บริหารงาน HR & Admin
 • มีประสบการณ์จัดกิจกรรมสัมพันธ์พนักงาน,CSR
 • สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ได้

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เป็นผู้นำ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถวางแผนและสร้างกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

6 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Compensation & Benefit
 • Automotive Company
 • Payroll Manager

21-Aug-19

 

Applied
 • อายุ 30-45 ปี เพศชาย/หญิง
 • วุฒิป.ตรีขึ้นไปด้านการบริหารบุคคลหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์หรือมีทักษะในการจัดทำระบบ(HRIS)

21-Aug-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?