• ผู้บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 • งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร/Payroll/แรงงานสัมพันธ์
 • HRM Manager

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HRM / Talent acquisition
 • HRBP/HRD
 • HROD

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • HRM
 • Provident Fund
 • Compensation & Benefits

18-Jun-18

 

Applied
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติตามหน้าที่งานที่ระบุได้ดี

18-Jun-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • HRM, HRD, GA, Admin, Assistant Manager
 • Japanese Company, Female, Recruitment
 • Bonus, Provident Fund, Insurance

18-Jun-18

 

Applied
 • HR Shared Services
 • Recruitment, ER, Payroll
 • HR Management

15-Jun-18

Above THB160k /month

Applied
 • Strong experience in Labor union Management (500+)
 • Solid background in full functions of HRM
 • Good in communication skills in ENGLISH

15-Jun-18

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • ป.ตรีการบริหารทรัพยากรบุคคล/รัฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 5 ปี ในด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
 • บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s/Master’s Degree in HR/Political Science
 • At least 7 years of experience in human resources
 • Good interpersonal and communication skills

15-Jun-18

 

Applied
 • Manage, maintain plan, develop and implement
 • Bachelor's Degree or higher degree in HR
 • 5-10 years of work experience in HR Management

13-Jun-18

 

Applied