• ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ ครุศาสตร์
 • ดำเนินการสรรหาพนักงานของบริษัทฯ
 • ติดต่อผู้สมัครเพื่อสัมภาษณ์ผู้สมัครเบื้องต้น

5 hours ago

 

Applied
 • 1 year or more experience
 • Good command of written and spoken English
 • HR and Administration

11 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • At least 4 year experience in Recruitment function
 • Able to communicate & understand English.
 • Can work at Bangbor Samutprakarn.

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • งานด้านฝึกอบรม
 • งานด้านแรงงานสัมพันธ์
 • งานด้านสรรหาว่าจ้าง

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in in HR or Psychology.
 • Good command of English both speaking & writing.
 • Experience of conducting assessments.

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลมากกว่า 5 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือเกี่ย
 • มีความรู้ในเรื่องกฎหมายแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • talent acquisition,human resource management,HR
 • recruit,recruitment,recruiting,HR offcier
 • HR Business Partner,recruitor,HR Officer

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 1 year experience.
 • Good in English
 • Salary 25K above, 5 days working

15 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Minimum 3-5 years' solid experience in HRIS
 • Develops and Implements HR Information Systems
 • Good command of English. (require TOEIC score)

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง อายุ 24-35 ปีขึ้นไป
 • อายุ 24-35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการเรียนรู้ได้เร็ว

21 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านธุรการอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้

21 hours ago

 

Applied
 • คัดเลือก สรรหา และสัมภาษณ์งาน
 • จัดทำแผนเงินเดือน และสวัสดิการพนักงาน
 • งานเกี่ยวกับบุคคล/ธุรการทั้งหมด

21 hours ago

 

Applied
 • จัดฝึกอบรมภายใน - ภายนอกองค์กร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • สามารถเป็นผู้นำกิจกรรมได้ พูดเปิดการเข้าอบรมได้

21 hours ago

THB25k - 30k /month

Applied
 • ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานสายงานบุคคลมาก่อน
 • ดูแลและรับผิดชอบสรรหาพนักงาน

21 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 2 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • ปรับเงินเดือน ผ่านงาน และปรับประจำปี ทุกปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ตั้งใจทำงาน ใฝ่เรียนรู้
 • มีประสบการณ์ ด้านงานบุคคลมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 23-32 years old, have 2-5 years in HR role.
 • recurit , Evaluation
 • Containing excellent interpersonal communication

21 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์บุคคล สรรหา งานเกี่ยวกับ DCC ISO9001
 • เกี่ยวกับทำค่าแรงพนักงาน แรงงานต่างด้าว
 • ปริญญาตรี สาขาต่าง ๆ

21 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any fields
 • Experience in HRD task
 • Salary 20-30k

21 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • 1-3 years’ experience in HR and administrative
 • Knowledge of labor legislation would be advantage
 • Salary negotiable

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งานด้านสวัสดิการพนักงาน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

21 hours ago

 

Applied
 • จัดทำวันเวลาทำงานของพนักงานและงานออฟฟิสทั่วไป
 • ปวส - ป.ตรี
 • สามารถขับรถได้

21 hours ago

 

Applied
 • Strong background in HR Management
 • Experience in International mobility 3-5 years
 • Full responsibility of Overseas Assignment

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female, age between 28-35 year old
 • Bachelor's Degree in Human Resource Management
 • Minimum 5 years of experiences in HR function

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1-5 years’ experience in HR
 • Be able to work in Rama 6, Urupong area
 • 25,000 – 30,000

21 hours ago

THB25k - 30k /month

Applied
 • สำรวจความต้องการพนักงานของหน่วยงานต่างๆ
 • สรรหาพนักงาน ให้สอดคล้องต่อความต้องการ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล

21 hours ago

 

Applied
 • สรรหาพนักงาน ให้สอดคล้องต่อความต้องการ
 • เพศ หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปวส.และปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล

21 hours ago

 

Applied
 • สรรหา ว่าจ้าง สัมภาษณ์งาน ประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้
 • ข้อมูลประวัติ พนักงาน
 • ประสบการณ์ในสายงานบุคคลอย่างน้อย 3 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • อายุ 25-40 ปี มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกียวข้อง
 • มีบุคลิกภาพ การสื่อสาร และ การประสานงานที่ดี

25-Sep-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านงานบุคคลตั้งแต่ขบวนการสรรหาและว่าจ้าง

25-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

25-Sep-17

 

Applied
 • Human Resources Officer
 • Assistant Manager
 • Human Resources Management

25-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป
 • ทำเอกสารบุคคล ประกันสังคม ยานพาหนะ รับสมัครบุคลากร
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป เกณฑ์ทหารแล้ว

25-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Human Resources Management
 • At least 3 years of experience in handling payroll
 • Fair command of English

25-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor / Master Business Administration
 • Minimum 2 - 3 years’ experience in Training
 • Good command of spoken and written English

25-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ23-27ปี
 • วุฒิปริญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

25-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or Master's Degree.
 • Able to deal with people from multifunction.
 • Both written and spoken English proficiency.

25-Sep-17

 

Applied
 • บริหารงานบุคคล สรรหา ทำเงินเดือน
 • ปวช. ขึ้นไป
 • ชาย , หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

25-Sep-17

 

Applied
 • เพศ หญิง - ชาย
 • อายุ ตั้งแต่ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ตามสาขาที่กำหนด

25-Sep-17

 

Applied
 • สรรหาบุคคลากรเข้าสู่องค์กรตามระบบของบริษัทฯ
 • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านสรรหาอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

25-Sep-17

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • งานบุคคลและธุรการ- จัดทำเงินเดือน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานบุคคล
 • สามารถทำงานที่สระบุรีได้

25-Sep-17

 

Applied
 • Responsible for HR management functions of factory
 • Have experience in employee relations and labour.
 • Good in English communication and human relations.

25-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • HR Officer
 • Compensation & Benefit
 • Organization Development, HR OD

25-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree
 • 1-2 years experience in multitasking tasks
 • Able to handle complex situations

25-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.