• ปริญญาตรี ทุกสาขา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบุคคล 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และสื่อ online ได้คล่อง

17 hours ago

 

Applied
 • 30,000-50,000.
 • 2years
 • good english

22 hours ago

THB30k - 55k /month (includes high commission)

Applied
 • focus on Recruitment in Restaurant business
 • able to work independently & good team player
 • pleasant personality & good work attitude

07-Dec-18

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree
 • Experience in HR role 3-5 years
 • Good command of English.

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • Fresh graduate is welcome
 • Good command of written and spoken in English

07-Dec-18

 

Applied
 • มีความสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • มีวุฒิภาวะสามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
 • มีความยุติธรรมในการปฏิบัติงาน

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Develop training and development & recruitment
 • TOEIC min. 550 required
 • Excellent communication and interpersonal

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงาน
 • ทัศนคติในการทำงานเชิงบวก
 • สรรหา

06-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึี้นไป สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ด้านฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
 • สามารถจัดกิจกรรมได้ และเป็นวิทยากรได้

05-Dec-18

 

Applied
 • Outing, Sport day, New Year party, Birthday party
 • Employee Relations and Internal Communication
 • 3yrs experience in ER for Manufacturing & Trading

05-Dec-18

 

Applied
 • planning
 • communication
 • influencing

03-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in any field
 • Monthly report and documentary job
 • Expat service i.e. visa renewal for expat staff

03-Dec-18

 

Applied
 • Experience in HR recruitment or HR of 2-3 years
 • Good at speaking in English
 • B.A. in any field

27-Nov-18

Salary negotiable

Applied