• degree in Human Resource Management
 • 1-2 years’ experience in human resource
 • High flexibility, can travel between offices

22 hours ago

 

Applied
 • Human Resources
 • compensation and benefits
 • People Soft

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

17-Aug-17

 

Applied
 • Training & Development
 • Organizational Development
 • Human Resource

17-Aug-17

 

Applied
 • Responsible in end-to-end process of recruitment a
 • Manage Payroll process including checking Time
 • Manage employee welfare & compensation.

17-Aug-17

 

Applied
 • 3-4 years working experience
 • Human resources
 • Good English Skills

16-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านทรัพยากรบุคคล ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • มีความสามารถในการจัดการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและภาษาอังกฤษ

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • มีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานเจรจาต่อรอง

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Excellent Thai and English skills
 • Good knowledge in Thai Labor Law
 • 3+ years of work experience in Human Resources

16-Aug-17

 

Applied
 • สรรหา ว่าจ้าง สัมภาษณ์งาน ประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้
 • ข้อมูลประวัติ พนักงาน
 • ประสบการณ์ในสายงานบุคคลอย่างน้อย 3 ปี

15-Aug-17

 

Applied
 • Chief Human Resources Officer (CHRO)
 • 10 years' experience, Property is very preferable
 • Fluent in English communication

15-Aug-17

Above THB160k /month

Applied
 • วางแผนการจัดการหลักสูตร และการจัดฝึกอบรมพนักงาน
 • จัดอบรมและพัฒนาบุคคลในองค์กร
 • จัดระบบ JD / KPI ในการประเมินพนักงานให้ได้มาตรฐาน

15-Aug-17

 

Applied
 • งานด้านฝึกอบรม
 • งานด้านแรงงานสัมพันธ์
 • งานด้านสรรหาว่าจ้าง

15-Aug-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุ 27-35ปี
 • เคยมีประสบการ์ณด้านงาน HR
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือจีนได้

14-Aug-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Payroll ขั้นต่ำ 1 ปี
 • ใส่ใจในรายละเอียด
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดี

14-Aug-17

 

Applied
 • Female, max 30 years of age
 • Bachelor’s degree in Human Resources Management
 • Having good knowledge of Thailand labor law

12-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

10-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 - 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1 - 3 ปี

10-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.