• มีความสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • มีวุฒิภาวะสามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
 • มีความยุติธรรมในการปฏิบัติงาน

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • focus on Recruitment in Restaurant business
 • able to work independently & good team player
 • pleasant personality & good work attitude

14-Dec-18

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree
 • Experience in HR role 3-5 years
 • Good command of English.

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • Fresh graduate is welcome
 • Good command of written and spoken in English

14-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

14-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Outing, Sport day, New Year party, Birthday party
 • Employee Relations and Internal Communication
 • 3yrs experience in ER for Manufacturing & Trading

12-Dec-18

 

Applied
 • Recruitment process
 • Prepare and Process monthly payroll, tax
 • social security fund contribution

11-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบุคคล 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และสื่อ online ได้คล่อง

11-Dec-18

 

Applied
 • 30,000-50,000.
 • 2years
 • good english

11-Dec-18

THB30k - 55k /month (includes high commission)

Applied