• มีประสบการณ์ด้านการสรรหาพนักงาน 1 ปี
  • มีความอดทน อัธยาศัยดี คล่องตัวสูง
  • สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ใน กทม.ได้

14-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?